Dagordning och handlingar

HRFs kongress den 28-30 maj ska behandla en rad olika förslag och ärenden. Alla kongresshandlingar finns länkade i listan nedan, under respektive dagordningspunkt.

 1. Kongressen öppnas
 2. Fråga om kongressen blivit utlyst i stadgeenlig ordning
  Beredning: Dagordningspunkt 2 – förslag till beslut (pdf)
 3. Fastställande av deltagarförteckning och röstlängd
  Beredning: Dagordningspunkt 3 – förslag till beslut (pdf)
  Bilaga 3A: Preliminär förteckning över kongressdeltagare 2021 (pdf) (uppdaterad den 24/5)
 4. Val av kongressfunktionärer
  Beredning: Dagordningspunkt 4 – förslag till beslut (pdf) (uppdaterad den 24/5)
 5. Fastställande av kongressens dagordning, tidplan och arbetsordning
  Beredning: Dagordningspunkt 5 – förslag till beslut (pdf) (uppdaterad 24/5)
  Bilaga 5A: Dagordning för HRFs kongress 2021 (pdf)
  Bilaga 5B: Tidplan för HRFs kongress 2021 (pdf)
  Bilaga 5C: Förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning vid HRFs kongress (pdf) (uppdaterad 24/5)
 6. Val av utskott för kongressen
  Beredning: Dagordningspunkt 6 – förslag till beslut (pdf) (uppdaterad den 27/4)
 7. Årsredovisningar för 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020
  Beredning: Dagordningspunkt 7 – förslag till beslut (pdf)
  Bilaga 7A: HRFs årsredovisningar för 2016, 2017, 2018, 2019 samt 2020
  Bilaga 7B: Årsredovisningarna för stiftelser knutna till HRF för 2016, 2017, 2018, 2019 samt 2020
 8. Revisionsberättelser för 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020
  Beredning: Dagordningspunkt 8 – förslag till beslut (pdf)
  Bilaga 8A: Revisionsberättelser för HRF
  Bilaga 8B: Revisionsberättelser för stiftelser knutna till HRF
 9. Fråga om ansvarsfrihet förbundsstyrelsens och stiftelsestyrelsernas ledamöter för 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020
  Beredning: Dagordningspunkt 9 – förslag till beslut (pdf)
 10. Förslag till Revidering av stadgar jämte motioner
  Beredning: Dagordningspunkt 10 – förslag till beslut (pdf)
  Bilaga 10A: Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar (pdf)
  Bilaga 10B: Motionerna 700-711 med förbundsstyrelsens yttranden (pdf)
 11. Förslag till HRFs vision jämte motioner
  Beredning: Dagordningspunkt 11 – förslag till beslut (pdf)
  Bilaga 11A: Förbundsstyrelsens förslag till revidering av HRFs vision (pdf)
 12. Förslag till Intressepolitiskt program jämte motioner
  Beredning: Dagordningspunkt 12 – förslag till beslut (pdf)
  Bilaga 12A: Förbundsstyrelsens förslag till Intressepolitiskt program (pdf)
  Bilaga 12B: Motioner 200-205 med förbundsstyrelsens yttrande (pdf)
 13. Förslag till Organisationsprogram jämte motioner
  Beredning: Dagordningspunkt 13 – förslag till beslut (pdf)
  Bilaga 13A: Förbundsstyrelsens förslag till Organisationsprogram (pdf)
  Bilaga 13B: Motioner 400-410 med förbundsstyrelsens yttrande (pdf)
 14. Förslag till Prioriterade områden 2022–2025 jämte motioner
  Beredning: Dagordningspunkt 14 – förslag till beslut (pdf)
  Bilaga 14A: Prioriterade områden – förslag till beslutsprocess (pdf) – Nytt underlag 24/5
  Bilaga 14B: Förbundsstyrelsens förslag till Prioriterade områden 2022-2025 (pdf)
  Bilaga 14C: Motioner 500-537 med förbundsstyrelsens yttrande (pdf) – Uppdaterad 26/5
  Bilaga 14D: Motioner 538-595 med förbundsstyrelsens yttrande (pdf) – Uppdaterad 26/5
 15. Förslag till Medlemsavgifter 2022–2025 jämte motioner
  Beredning: Dagordningspunkt 15 – förslag till beslut (pdf)
  Bilaga 15A: Förbundsstyrelsens förslag till Medlemsavgifter (pdf)
  Bilaga 15B: Motioner 300-304 med förbundsstyrelsens yttrande (pdf)
 16. Förslag till Riktlinjer för valberedningen
  Beredning: Dagordningspunkt 16 – förslag till beslut (pdf)
  Bilaga 16A: Förbundsstyrelsens förslag till Riktlinjer för valberedningen (pdf)
 17. Arvodes- och ersättningsreglemente
  Beredning: Dagordningspunkt 17 – förslag till beslut (pdf) (Uppdaterad den 27/4)
  Bilaga 17A: Valberedningens förslag 
 18. Stadgeenliga val
  Beredning: Dagordningspunkt 18 – förslag till beslut (pdf)
  Bilaga 18A: Valberedningens förslag
 19. Avslutning