Kongressens beslut

Alla beslut som fattades av HRFs kongress 2021 finns samlade i kongressprotokollet. Det hittar du som pdf nedan, justerat och klart.

Protokoll från HRFs kongress 28–30 maj 2021 (pdf)

Nya styrdokument

Kongressen fattade bland annat beslut om olika styrdokument:

Kongressen fattade även beslut om medlemsavgifter för 2022–2025 samt valde förbundsstyrelse, revisorer och valberedning.

En del kongressbeslut blev omedelbart justerade och började gälla direkt i maj 2021 (till exempel stadgarna och val till förtroendeposter). Andra började gälla i januari 2022 (till exempel Prioriterade områden 2022–2025 och medlemsavgifter 2022–2025).