HRF-kongress

Den 28–30 maj 2021 samlades Hörselskadades Riksförbund (HRF) till kongress, med över 100 ombud från föreningar i hela landet.
Denna gång var det en digital, webbsänd kongress, på grund av pandemin.

Viktiga datum – kongressen 2021

  • 27 oktober 2020: Kallelse till kongressen skickades ut till föreningar och distrikt. Förbundsstyrelsens uppdaterade kongressförslag (intressepolitiskt program, stadgar med mera) publicerades på webben.
  • 27 januari 2021. Sista datum för föreningar, distrikt och medlemmar att skicka in motioner och lämna nomineringar till valberedningen.
  • 26 mars 2021: Kongresshandlingarna, inklusive motioner och förbundsstyrelsens svar på motionerna, publicerades på webben.
  • 27 april 2021. Valberedningen offentliggör sina förslag på kandidater.
  • 28–30 maj 2021: KONGRESS
  • juni–augusti: justering av protokoll

Se kongressen i efterhand!

Kongressförhandlingarna livesändes på hrf.se, med skrivtolkning och teckenspråkstolkning. Om du missade hela eller delar av kongressen kan du ännu en tid se klipp från olika dagordningspunkter.

Har du frågor kring videos från kongressen? Kontakta oss på webmaster@hrf.se

Nyheter från kongressen

hrf.se/nyheter hittar du vår nyhetsrapportering från kongressdagarna, inklusive nyheter om de större besluten.

När kongressprotokollet är justerat kommer det att läggas ut på webben. Där anges besluten i detalj, inklusive beslut om varje motion.

Medlemsglädje inledde kongressen

Nästan exakt 100 år efter organisationens födelse samlades HRF till kongress.

Och vad kunde vara ett bättre sätt att inleda denna demokratifest än med medlemmarna själva? Först ut var därför en liten film, där ett 20-tal av HRFs medlemmar berättade vad de tycker är det bästa med HRF. En vacker kärleksförklaring. Vi hoppas att filmen ska inspirera fler att bli medlemmar!

Invigningstalet: ”Kongressen är hjärtat”

– Kongressen är hjärtat i HRF, konstaterade HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam i sitt invigningstal, och påminde om att på kongressen har medlemmar möjlighet att utbyta tankar och fatta gemensamma beslut för att skapa en bättre värld för hörselskadade.

Alla kunde vara med

Det var en kongress på distans, på grund av coronapandemin. Det innebar att för första gången i HRFs 100-åriga historia kunde hela HRF-Sverige vara med på vår demokratifest!

Från Kiruna till Ystad, från Lysekil till Färjestaden, från Tidaholm till Motala… Medlemmar i vartenda hörn av landet kunde följa kongressförhandlingarna direkt på webben och ta del av debatten om framtidens HRF.

Kongresshandlingarna

Handlingarna till HRFs kongress hittar du här på kongresswebben, på sidan Dagordning och handlingar. Pdf:er med beredningar, förbundsstyrelsens förslag, motioner, motionssvar med mera listas under respektive dagordningspunkt. Observera att en del av handlingarna har uppdaterats och kompletterats i april och maj 2021! Förbundsstyrelsens förslag till kongressen presenteras även på en särskild sida.

130 motioner – ett styrkebesked för HRF

Hela 130 motioner hade skickats in till kongressen. Antalet var i nivå med tidigare kongresser, trots att det under senaste året varit låg aktivitet i många föreningar. Ett styrkebesked för HRF!

Motionerna berörde i stor utsträckning förbundsstyrelsens förslag till intressepolitiskt program, organisationsprogram, prioriterade områden, medlemsavgifter, stadgar och vision.

Drygt 100 ombud

Ungefär 140–150 personer var aktiva deltagare på kongressen. Av dessa var drygt 100 ombud från HRFs föreningar, med rösträtt. Övriga var distriktsrepresentanter, förbundsstyrelse, revisorer och valberedning.

Läs mer om kongressen på hrf.se/nyheter