Hålltider inför kongressen

Här listas olika datum, tidsfrister och olika utskick inför kongressen. Några länkar går till Hörnet, HRFs intranät för förtroendevalda, som kräver inloggning.

27 oktober 2020: Kallelse till kongressen 2021 skickas till ombud och andra berörda per post.

28 oktober 2020: Förbundsstyrelsens uppdaterade kongressförslag publiceras på HRFs kongresswebb och blir tillgängliga för medlemmar, föreningar, distrikt och andra berörda.
En ny motionstid inleds och webbformuläret för att lämna motioner öppnas igen.

november 2020: Länk till anmälningsformulär läggs ut på kongresswebben.

27 januari 2021: Sista dag att skicka in motioner inför kongressen.

27 januari 2021: Sista dag att lämna nomineringar till valberedningen inför kongressen.

27 februari: Sista dag att anmäla ombud och andra deltagare till kongressen.

26 mars 2021: Kongresshandlingar publiceras på kongresswebben.

27 april 2021: Valberedningens förslag publiceras på kongresswebben.

28-30 maj: KONGRESS


Information från valberedningen

2019-09-10

Information från valberedningen

Bilaga 1 Nuvarande förbundsstyrelse

Bilaga 2 Nomineringsblankett

Bilaga 3 Frågeformulär för föreslagen person

Bilaga 4 Kontaktuppgifter till valberedningen

Bilaga 5 Förslag till Arvodes- och ersättningsreglemente