Om motioner

Föreningar, distrikt och enskilda medlemmar i HRF kan lämna motioner till kongressen, om i princip allt som rör HRF. Motionstiden inför kongressen 2021 gick ut den 27 januari 2021.

Hur många motioner har kommit in 2021?

Inför kongressen 2021 kom det in 130 motioner. Det är i nivå med tidigare kongresser, vilket är ett riktigt styrkebesked för HRF.

Motionerna berör i stor utsträckning förbundsstyrelsens förslag till intressepolitiskt program, organisationsprogram, prioriterade områden, medlemsavgifter, stadgar och vision. De spänner från arbetshjälpmedel till ljudmiljö, från skola till äldreomsorg. En del rör små detaljer, andra tar upp stora, inspirerande visioner.

Vem kan lämna in motioner?

Kongressmotioner kan lämnas in av föreningar, distrikt och medlemmar. Motioner som väcks av en medlem i en förening kan behandlas av föreningsstyrelsen, som då kan välja att anta motionen som sin egen eller avslå den. Medlemmen kan också skicka motionen direkt till förbundet.

Var och när ska motioner skickas in?

Motionstiden inför HRFs kongress 2021 är avslutad. Motioner ska ha varit inskickade digitalt senast den 27 januari 2021.

Vad får en motion handla om?

En motion till HRFs kongress kan handla om i stort sett allt som rör HRFs verksamhet och arbete. Det är fritt fram att komma med förslag om till exempel vilka frågor HRF ska driva, vilken verksamhet organisationen ska ha och vad som bör prioriteras.

Motioner kan bland annat handla om de förslag som förbundsstyrelsen har tagit fram, om prioriterade områden, organisationsprogram, intressepolitiskt program, stadgar med mera. Förbundsstyrelsens förslag till kongressen hittar du här.