Valberedningens förslag

Här följer valberedningens förslag till stadgeenliga val av förbundsstyrelse, revisorer, kongressfunktionärer och ledamöter i kongressutskott.

HRFs valberedning

Kontakt:
Mejla till valberedningen@hrf.se

Ordinarie ledamöter:

Per-Ola Sjödén (ordförande), Box 12, 780 61 Öje, mobil: 070–583 98 00, e-post: posjoden@gmail.com

Marianne Morin, Kalix, mobil: 070-204 91 75, e-post marianne.47morin@gmail.com

Ludvig Ahlström, Stockholm, mobil: 073-986 69 06, e-post: ludvig.ahlstrom@gmail.com

Lena Enlund, Uppsala, mobil: 073-515 44 22, e-post: lena.enlund@hotmail.com

Beslutsunderlag för stadgeenliga val och alla andra kongresshandlingar hittar du på sidan Dagordning och handlingar.

Förbundsstyrelse

Kongressen ska enligt stadgarna välja en förbundsstyrelse, som består av förbundsordförande och kassör samt nio övriga ledamöter. Förbundsordförande och kassör väljs särskilt.

Valberedningen föreslår följande personer till förbundsstyrelsen för den kommande kongressperioden:

Förbundsordförande

Mattias Lundekvam (omval)
Ålder: 41 år
Bor: Västerhaninge.
Yrke/utbildning: Universitetsstudier i statskunskap och historia. Tidigare lärare och HRF-ombudsman.
Hörselskada: Barndomshörselskadad, använder hörapparater. Har lätt tinnitus.
Bakgrund i HRF/UH: Ordförande för Unga Hörselskadade (UH) 2006–2008. Ombudsman på HRFs förbundskansli 2008–2016. Förbundsordförande 2016–.
Brinner särskilt för: Oj – jag brinner verkligen för så många av våra frågor för att jag ser ofta att HRF arbete gör skillnad på riktigt. Men jag tycker att det är viktigt att öka kunskapen i samhället om hörselskadade och våra behov. Jag märker ofta att allt blir så mycket enklare när folk verkligen förstår hur många vi är, vilka utmaningar vi står inför och vilka enkla lösningar som finns. Oftast är det bara kunskap och rätt attityd som krävs.


Förbundskassör

Jonas Sahlberg (omval)
Ålder: 58 år
Bor: Sollentuna
Yrke/utbildning: Gymnasieutbildning, certifierad insamlare vid Berghs School of Economics. Tidigare verksam som företagare inom IT-branschen, i dag fastighetsskötare.
Bakgrund i HRF: Medlem sedan 2008. Förbundskassör sedan 2016.
Hörselskada: Barndomshörselskadad, har dubbla CI.
Brinner särskilt för: Att skapa förutsättningar för att HRF ska kunna bedriva mer intressepolitik. Måste jag välja en fråga så är det arbetsliv, då jag själv arbetar och vet hur viktigt det är att få stöd med hjälpmedel och anpassningar för att vi med hörselskada ska kunna konkurrera med normalhörande på samma villkor.


Övriga ledamöter

Eva Blomquist (omval)
Ålder: 68 år
Bor: Farsta, Stockholm
Yrke/utbildning: Leg. sjuksköterska och gemmolog. Numera pensionär.
Bakgrund i HRF: Medlem sedan 1982. Förbundsstyrelseledamot sedan 2012.
Hörselskada: Barndomshörselskadad, använder hörapparater. Har tinnitus.
Brinner särskilt för: Hörselvården. Utan hörapparater och annan habilitering klarar de flesta hörselskadade sig inte alls bra. När hörapparaterna fungerar kanske man inte tänker så mycket på sin hörselskada, men när de inte fungerar är det allt man tänker på.

 


Sune Wadenheim (omval)
Ålder: 73 år
Bor: Malmö
Yrke/utbildning: Ingenjör. Numera pensionär.
Bakgrund i HRF: Medlem sedan 1988. Förbundsstyrelseledamot sedan 2004.
Hörselskada: Vuxenhörselskadad, använder hörapparater. Har tinnitus.
Brinner särskilt för: Hörselvården och skolan.

 


Agneta Österman Lindquist (omval)
Ålder: 63 år
Bor: Möja i Stockholms skärgård.
Yrke/utbildning: IT-pedagog.
Bakgrund i HRF: Medlem sedan 2002. Förbundsstyrelseledamot sedan 2012. Idag distriktsordförande i HRF Stockholms län.
Hörselskada: Barndomshörselskadad, har dubbla CI.
Brinner särskilt för: Hörselvården och jämlik hörselvård efter behov i hela landet. I dag är det är så stora skillnader i landet. Det finns vansinniga avgiftssystem och även rent sälj där folk får betala tiotusentals kronor helt i onödan. Det är ett ständigt arbete att försöka ändra på detta.


Eivor Johansson (omval)
Ålder: 74 år
Bor: Göteborg/Varberg
Yrke/utbildning: Ekonomiexamen från Handelshögskolan i Göteborg med tillägg av juridik. Pedagogikstudier, controllerutbildning. Har jobbat som finanschef och analytiker inom läkemedelsbranschen.
Bakgrund i HRF: Medlem sedan 2010. Förbundsstyrelseledamot sedan 2016. Ledamot i distriktsstyrelsen HRF Västra Götaland sedan 2012.
Hörselskada: Vuxenhörselskadad, använder hörapparater.
Brinner särskilt för: Ljudmiljöfrågor, ett fungerande arbetsliv för alla hörselskadade och en jämlik och god hörselvård i hela landet. Det ska inte spela någon roll var man bor.


Susanna Ahlström (omval)
Ålder: 59 år
Bor: Linköping
Yrke/utbildning: Utbildad specialpedagog. Arbetar som verksamhetsutvecklare på Funktionsrätt Östergötland.
Bakgrund i HRF: Medlem sedan 2009. Förbundsstyrelseledamot sedan 2016.
Hörselskada: Menières sjukdom med bilateral hörselnedsättning och tinnitus. Använder hörapparater.
Brinner särskilt för: En mer jämlik hörselvård i hela landet. Allas rätt till en fungerande hörselvardag oberoende av sysselsättning eller ålder är också viktigt. Sedan försöker jag bevaka menièrefrågor lite extra.


Carola Hedmark (nyval)
Ålder: 53 år
Bor: Obbola, utanför Umeå
Yrke/utbildning: Barnskötare. Har arbetat inom skola och förskola.
Bakgrund i HRF: Medlem sedan 2011. Tidigare föreningsordförande i HRF Umeå. I dag studieansvarig och kontaktperson för tinnitus och ljudöverkänsliga i föreningen.
Hörselskada: Barndomshörselskadad, använder hörapparater. Har tinnitus och ljudöverkänslighet.
Brinner särskilt för: Alla äldre och sjuka på sjukhus och på äldreboenden, som inte orkar och kan föra sin egen talan. Alltför ofta brister personalens kunskaper om hur oerhört viktiga hjälpmedel hörapparaterna är.
Hoppas tillföra i förbundsstyrelsen: Jag hoppas att jag kan bidra med lite Norrlandslugn, stort engagemang och lagom med idéer.


Rose-Marie Danielsson (nyval)
Ålder: 70 år
Bor: Danderyd
Yrke/utbildning: Tidigare personalchef och utbildningsledare, numera pensionär. Delägare i familjeföretag inom ekonomi och redovisning.
Bakgrund i HRF: Medlem sedan slutet på 1960-talet. Har varit ordförande för Malmö ungdomsförening. Gjorde några års uppehåll och gick med igen i början av 2000-talet.
Hörselskada: Barndomshörselskadad, med CI och hörapparat.
Brinner särskilt för: En bra skolorganisation för hörselskadade, såväl i grundskolan- gymnasiet som på universitetet. Det är en mycket viktig plattform för att underlätta möjligheterna för att få en bra start in i arbetslivet. Jag vill också att den samhällsfinansierade tillgången till tekniska hjälpmedel ska vara tillgänglig, av bra kvalitet och jämlik. Det ska inte vara någon skillnad om jag som hörselskadad bor i Norrland eller Skåne.
Hoppas tillföra i förbundsstyrelsen: Jag har tiden och engagemanget och är en lagspelare. Har erfarenhet av styrelsearbete samt av att driva strategiska och intressepolitiska frågor, bland annat som tidigare ordförande för Företagarna Stockholm stad.


Marie-Louise Andersson (nyval)
Ålder: 69 år
Bor: Lund
Yrke/utbildning: Fritidspedagog och utbildningschef. Numera pensionär.
Bakgrund i HRF: Medlem sedan cirka 2009. Ordförande i HRF Lund.
Hörselskada: Barndomshörselskada, med CI och hörapparat.
Brinner särskilt för: Ett hörselsmart samhälle för alla åldrar från förskolebarn till pensionärer. Utbildningsfrågor, medlemsutveckling och internationella frågor.
Hoppas tillföra i förbundsstyrelsen: Min pedagogiska erfarenhet samt att jag har erfarenhet att driva frågor på nationell nivå. Har bland annat varit ordförande för Sveriges KFUK-KFUM samt ordförande för den motsvarande europeiska samarbetsorganisationen YWCA.


Ulf Olsson (nyval)
Ålder: 67 år
Bor: Bandhagen, Stockholm
Yrke/utbildning: Ingenjör. Arbetar som hörselingenjör sedan tio år tillbaka.
Bakgrund i HRF: Medlem sedan 1980. Har suttit i förbundsstyrelsen i två omgångar tidigare, 1989–1996 och 2004–2012. Har varit ordförande, styrelseledamot och revisor i HRF Stockholm. Tidigare ledamot av Hörselforskningsfondens styrelse och generalsekreterare för den internationella hörselskadeorganisationen IFHOH.
Hörselskada: Barndomshörselskadad, använder hörapparater.
Brinner särskilt för: Tillgänglighet, arbetsmiljö, hörselvårdsfrågor, hörteknik, standardisering, internationella frågor.
Hoppas tillföra i förbundsstyrelsen: Mina kunskaper och erfarenheter från mitt arbete inom hörselvården, då främst hörteknik. HRF har en viktig roll som hörselskadades röst i samhället. Jag vill bidra till att utveckla och stärka den rollen.


  • Har avsagt sig omval till förbundsstyrelsen: Lena Thorén, Enköping
  • Övriga nominerade, av valberedningen ej föreslagna: Carina Albertsson, Skellefteå; Britt Edoff, Nykvarn; Susanne Mattes Gärtner, Rälta; Stig-Axel Nilsson, Bredbyn; Barbro Prästbacka, Mellerud; Ritva Tamminen, Luleå

Revisorer

Kongressen ska enligt stadgarna välja tre revisorer, varav en auktoriserad, samt två ersättare, varav en auktoriserad.

Valberedningen föreslår följande personer som revisorer för den kommande kongressperioden:

Revisorer (ordinarie)

Förtroendevalda: Lena Thorén, Enköping (nyval) och Rolf Zetterström, Oxelösund (nyval)
Auktoriserad: KPMG (omval)

Revisorsersättare

Förtroendevald: Tage Carlsson, Borås (nyval)
Auktoriserad: KPMG (omval)


  • Har avsagt sig omval som förtroendevalda revisorer: Arne Andersson, Malmö, och Birgitta Tell, Örebro
  • Övriga nominerade till förtroendevalda revisorer, av valberedningen ej föreslagna: Arne Andersson, Malmö; Margareta Fisk, Stöde; Ulf Olsson, Bandhagen
  • Övriga nominerade till förtroendevalda revisorsersättare, av valberedningen ej föreslagna: Margareta Fisk, Stöde; Ulf Olsson, Bandhagen

Kongressfunktionärer

Kongressen ska utse presidium och andra kongressfunktionärer. Valberedningen föreslår följande:

Ordföranden: Jens Sjöström och Ellinor Eriksson

Sekreterare: Alf Lindberg

Justerare: Kurt Kangas och Lena Ekbring Rindsäter

Bilden: Jens Sjöström och Ellinor Eriksson, populära ordföranden på HRFs kongress 2016 (bilden), föreslås ta plats i presidiet även denna gång. Foto: Lasse Hejdenberg


Kongressutskott

Kongressen ska utse de utskott som kan behövas och ledamöter till dessa. Valberedningen föreslår följande utskott:

a) Redaktionsutskott, bestående av ledamöter samt förbundsstyrelsens föredragande som tillsätts vid behov.

b) Valberedningsutskott, med följande ledamöter:
Monika Steorn, sammankallande
Carl-Eric Larsson
Rose-Marie Westerholm
Mikael Larsson
Elin Larsson


Förslag till arvodes- och ersättningsreglemente

VValberedningen fick i uppdrag av kongressen 2016 att se över nuvarande Arvodes- och ersättningsreglemente och har tagit fram ett förslag till justerat Arvodes- och ersättningsreglemente.


Om nomineringar

Nomineringar till kongressen 2021 skulle ha varit valberedningen tillhanda senast 27 januari 2021. Valberedningen lägger fram sina förslag senast tre månader senare, den 27 april 2021.

HRFs föreningar har nomineringsrätt och kan lämna förslag på förbundsordförande, kassör och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen samt revisorer och revisorsersättare. Nomineringsförslag behandlas först i föreningsstyrelsen och läggs fram på föreningsmötet för samråd. Därefter tas beslut i föreningens styrelse.

För att nomineringarna ska gälla måste kandidaterna som inte sitter med i nuvarande förbundsstyrelse, är revisor eller revisorsersättare vara tillfrågade och ha svarat på frågorna i frågeformuläret. Nomineringar ska vara undertecknade av den/de nominerade samt ordförande för den förening som nominerar.