Mötessystem för kongressdeltagare

Hela HRFs kongress genomförs med hjälp av ett digitalt mötessystem. Här finns ljud, bild, tolkning och handlingar samt funktioner för att begära ordet, göra yrkanden, rösta med mera.
Du som är kongressdeltagare bör logga in i god tid före kongressen, för att förbereda dig.

OBS: Om du inte är anmäld som deltagare på kongressen, då är följande information inget för dig. Ta istället en titt på kongresshandlingarna på sidan Dagordning och handlingar.

Logga in i mötessystemet redan nu

Är du kongressombud? Distriktsrepresentant? Eller är du anmäld som deltagare på kongressen i någon annan egenskap? Då är du välkommen att logga in i mötessystemet Easymeet Online.

OBS: Du loggar in med hjälp av BankID. Det går inte att logga in med  e-post, även om det finns som ett alternativ i inloggningsrutan. Läs mer om inloggning i mötessystemet i HRFs lathund om Easymeet Online (pdf).

Förbered dig i lugn och ro

När du som är kongressdeltagare har loggat in i kongressens mötessystem kan du i lugn och ro bekanta dig med hur det fungerar, läsa kongresshandlingar och göra egna anteckningar.

Eftersom det är en personlig inloggning sparas anteckningarna, utan att någon annan kan se dem. Det innebär att det går bra att förbereda sig i god tid innan kongressdagarna inleds.

Vad kan du göra i mötessystemet?

Kongressens mötessystem är en allt-i-ett-lösning med ljud, bild, mötesverktyg och tolkning. I verktyget finns alla handlingar samt en rad olika funktioner. Du kan bland annat:

  • Ta del av kongresshandlingarna (förslag, motioner, dagordning med mera)
  • Göra anteckningar i handlingarna
  • Begära ordet eller ställa en ordningsfråga
  • Göra yrkanden – och se andras yrkanden
  • Rösta och se resultat vid voteringar
  • Rösta och se resultat vid personval
  • Se deltagarlista.
  • Följa kongressförhandlingarna – det syns tydligt vilken punkt i dagordningen som är aktuell för tillfället och vilken nästa punkt blir, samt vem som har ordet och vem är står i tur på talarlistan.

Utbildning om mötessystemet

Du kan delta i en utbildning om kongressens mötessystem. Samtidigt får du möjlighet att fylla på med lite praktisk kongresskunskap i HRFs kongresskola. Passar både ”nybörjare” och erfarna kongressrävar!

Anmäl dig och läs mer om utbildningen och HRFs kongresskola här. 

Frågor?

Om du som är kongressdeltagare har frågor om mötessystemet Easymeet Online, kontakta gärna Oscar Hedenfeldt på förbundskansliet, e-post: oscar.hedenfeldt@hrf.se eller telefon: 073-326 02 87. Oscar kommer även att ta kontakt med alla deltagare inför kongressen.