Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från hörselvärlden
 • Mellanöreimplantat är kostnadseffektivt, visar ny studie
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-05-23">23 maj 2013</time>

  Mellanöreimplantat är kostnadseffektivt, visar ny studie

  Mellanöreimplantat är en mycket kostnadseffektiv behandlingsmetod för en del hörselskadade med måttlig till svår nedsatt hörsel, som inte kan använda hörapparat. Det visar en studie som gjorts vid Akademiska sjukhusets öronklinik. Hittills har 35 patienter...

 • Elever ska få välja teckenspråk istället för moderna språk
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-05-22">22 maj 2013</time>

  Elever ska få välja teckenspråk istället för moderna språk

  Från och med den 1 juli 2013 får gymnasieelever välja undervisning i teckenspråk istället för moderna språk. Det har regeringen nu beslutat. Detta är en viktig framgång för HRF och andra hörsel- och dövorganisationer, som...

 • Hörselskador vanligaste arbetssjukdomen bland män och kvinnor över 55 år
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-05-18">18 maj 2013</time>

  Hörselskador vanligaste arbetssjukdomen bland män och kvinnor över 55 år

  Hörselskador är den vanligaste arbetssjukdomen bland män. Det visar Arbetsskaderapporten 2013 från AFA Försäkring. Nästan 4 av 10 fall av arbetssjukdom bland män var hörselnedsättning under åren 2007-2011. Rapporten visar också att hörselskador är den...

 • Kraftig ökning av barn som störs av buller i skolan
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-05-14">14 maj 2013</time>

  Kraftig ökning av barn som störs av buller i skolan

  Allt fler barn är besvärade av buller i skolan och förskolan, framför allt störande ljud från andra barn. Det visar ”Miljöhälsorapport 2013” om barns miljö och hälsa, som tagits fram av Institutet för miljömedicin (IMM)...

 • Gerry Hughes blev förste döve person att ensamsegla jorden runt
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-05-09">9 maj 2013</time>

  Gerry Hughes blev förste döve person att ensamsegla jorden runt

  På onsdagen angjorde den döve läraren Gerry Hughes sin hemmahamn, Troon i Skottland, efter att ha ensamseglat jorden runt! Han är förste döve person att ha lyckats med den bedriften, något som han gjort för...

 • Torsby och Norra Skaraborg var bäst på att värva medlemmar
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-05-05">5 maj 2013</time>

  Torsby och Norra Skaraborg var bäst på att värva medlemmar

  I höstas, inför Hörselveckan/Hörselskadades Dag 2012, utlyste förbundet en tävling om vilken förening som kunde värva störst antal nya medlemmar och vilken förening som lyckades åstadkomma den största medlemsökningen i procent under perioden 1 september–31 december 2012....

 • Bernt-Eric vill och vågar trotsa Menières sjukdom
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-05-03">3 maj 2013</time>

  Bernt-Eric vill och vågar trotsa Menières sjukdom

  När Bernt-Eric Spelbacken i Dalarna drabbades av Menières sjukdom med nedsatt hörsel och kraftiga yrselattacker, fick han så dåligt självförtroende att han isolerade sig hemma i nästan tre år. Men i dag är Bernt-Eric en eldsjäl inom HRF,...

 • Läkare anmäld för vägran att skaffa hörapparater
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-05-02">2 maj 2013</time>

  Läkare anmäld för vägran att skaffa hörapparater

  En läkare som vägrar använda hörhjälpmedel har nu anmälts till Socialstyrelsen. Läkaren, som jobbar vid en vårdcentral i Norrköping, har konstaterad hörselnedsättning och har rekommenderats utprovning av hörapparat, men vägrar använda några hörhjälpmedel. Anmälan har...

 • Ny studie: Protein skyddar mot bullerskador
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-04-29">29 april 2013</time>

  Ny studie: Protein skyddar mot bullerskador

  En del människor är genetiskt bättre skyddade mot att få nedsatt hörsel än andra. Det konstaterar forskare från Tyskland och Kanada som har upptäckt att proteinet AMPK aktiverar en process som bidrar till att skydda sinnescellerna...

 • Experter föreslår bullermärkning av kemikalier som kan orsaka hörselskador
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-04-28">28 april 2013</time>

  Experter föreslår bullermärkning av kemikalier som kan orsaka hörselskador

  Ett nordiskt expertsamarbete föreslår nu en särskild märkning av kemikalier som vid samtidig bullerexponering ger ökad risk för hörselskador. Ämnen som experterna uppmärksammar som hörselskadande redan vid nivåer nära gränsvärdet är lösningsmedlen styren, toluen och...

 • UH ger Årets Vaxpropp till skolpolitiker i Östersund
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-04-27">27 april 2013</time>

  UH ger Årets Vaxpropp till skolpolitiker i Östersund

  Unga Hörselskadade (UH) har bestämt att ”Årets Vaxpropp 2013” tilldelas politikerna i Östersunds barn- och utbildningsnämnd för beslutet om att lägga ner hörselspåret. HRF och UH protesterade mot nedläggningen av hörselklasserna, men den politiska majoriteten...

 • Förslag om sänkt gränsvärde för buller i arbetslivet
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-04-26">26 april 2013</time>

  Förslag om sänkt gränsvärde för buller i arbetslivet

  Även måttliga bullerexponeringar kan orsaka hörselproblem. Därför bör gränsvärdet för bullerexponering på arbetsplatsen sänkas från 85 decibel (dB) till 80 dB. Det rekommenderar professor Stig Arlinger, som har tagit fram en kunskapssammanställning på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Stig...