Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-08-15">15 augusti 2013</time>

Torsdagsaktionen klädde sig i svart: ”Regeringens passivitet är ansvarslös och respektlös”

I dag samlades allvarliga, svartklädda representanter för funktionshinderrörelsen utanför regeringskansliet Rosenbad. Torsdagsaktionen uttryckte på så sätt sin besvikelse över att regeringen i 1 000 dagar har förhalat frågan om lag mot bristande tillgänglighet.
– Regeringens passivitet är både ansvarslös och respektlös. Det är oförsvarligt, säger Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande.

Tre hörselorganisationers förbundsordföranden i svart samverkan. Fr v: Jan-Peter Strömgren, HRF, Hanna Sejlitz, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Pontus Degsell, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB).
Tre hörselorganisationers förbundsordföranden i svart samverkan. Fr v: Jan-Peter Strömgren, HRF, Hanna Sejlitz, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Pontus Degsell, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB).

För 1 000 dagar sedan, i november 2010, hade regeringen fått in alla remissvar på ”Bortom fagert tal” (Ds 2010:20), som föreslår att bristande tillgänglighet ska klassas som olaglig diskriminering. Sedan dess har regeringen inte agerat alls i frågan, trots att riksdagen i juni förra året beslutade att regeringen skyndsamt skulle återkomma med ett förslag på lagstiftning.

1 000 dagars väntan är knappast en bemärkelsedag att fira. Därför valde funktionshinderrörelsens representanter att i dag klä sig i svart vid Torsdagsaktionen, som äger rum varje torsdag kl 8-9, när statsråden är på väg till veckans regeringssammanträde.
Och stämningen var gravallvarlig.

– Regeringens brist på agerande är fegt. De säger inte nej till lagstiftning, men föreslår inte heller någon lag. De ignorerar oss, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.
– Det är både ansvarslöst och respektlöst. De tar inte sitt ansvar för att genomföra vad riksdagen har beslutat. Och de respekterar inte vår rätt till delaktighet – en grundläggande mänsklig rättighet.

Alla riksdagspartier utom Moderaterna har uttryckt sitt stöd för funktionshinderrörelsens krav på lagstiftning mot bristande tillgänglighet, men de har ändå inte gått vidare i frågan. Moderaterna har uttalat att de tycker att tillgänglighet blir för dyrt.

SVT Nyhetstecken 2013-08-15 »

Läs mer om Torsdagsaktionen »

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.