Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-10-13">13 oktober 2013</time>

”Chockerande” många med funktionsnedsättning dödas och skadas vid katastrofer, enligt FN

Ett oproportionerligt stort antal personer med funktionsnedsättning dödas och skadas vid katastrofer. Det konstaterar FN i dag, på International Day for Disaster Reduction, 13 oktober.
– Chockerande, säger svenska Margareta Wahlström, chef för UNISDR, FN-organet för katastrofberedskap.

magganFN genomför just nu en världsomspännande enkät bland personer med funktionsnedsättning. I ett pressmeddelande berättar UNISDR att de så långt har fått ett tydligt besked:
– Huvudorsaken till att en så stor andel personer med funktionsnedsättning lider och dör i olika katastrofer är att ansvariga myndigheter inte har tagit hänsyn till deras behov, säger Margareta Wahlström.
– Ofta är personer med funktionsnedsättning helt beroende av familj, vänner och grannar för att överleva och komma i säkerhet.

För att se filmen ovan Margareta Wahlström med textning – klicka på YouTube-symbolen för att komma till YouTube, och klicka sedan på textsymbolen där!

Hörselskadade missar larm och info

Omkring 40 procent av de som hittills har svarat på FN-enkäten har en hörselskada. Just hörselskadade och döva är särskilt utsatta vid katastrofer, eftersom de flesta länder har larmsystem och katastrofinformation som i huvudsak är ljudbaserad.

I samband med världskongressen för hörselskadade i Bergen 2012 rapporterade Japans hörselskadeorganisation att i samband med Fukushima-tsunamin dödades många hörselskadade och döva för att de inte nåtts av larm och viktig information.

Det här visar att HRF arbete för tillgänglig information och varseblivning är livsviktigt. Det understryker också vikten av att Sveriges regering snabbt kommer till skott med lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering.

Lovar åtgärder

Margareta Wahlström lovar att UNISDR kommer att agera kraftfullt för att öka säkerheten för personer med funktionsnedsättning:
– Vi kommer att se till att de kunskaper och erfarenheter som kommer fram i den här enkäten ska få stor betydelse vid världskonferensen för katastrofberedskap 2015.

Det är som en tanke att denna konferens (the 2015 World Conference on Disaster Risk Reduction) äger rum just i Japan. Där samlas FN-staterna för att anta ett ramverk för katastrofberedskap.

UNISDR har nyligen beslutat att fortsätta med enkäten året ut.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.