Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-10-01">1 oktober 2013</time>

Äldre män med hörapparat lever längre, visar ny forskning

Äldre, hörselskadade män lever längre om de använder hörapparat än om de inte gör det. Det visar en ny, isländsk forskningsstudie, som därmed ger klart besked om att fungerande kommunikation kan vara en fråga om liv och död.

President Clinton skaffade hörapparater och förbättrade därmed sina odds för ett långt liv. Foto: The Clinton Foundation
President Clinton skaffade hörapparater och förbättrade därmed sina odds för ett långt liv. Foto: The Clinton Foundation

Den isländska studien omfattade ungefär 5 000 personer. Den visade att äldre män med hörselnedsättning, eller både hörsel- och synnedsättning, som inte använder hörapparater, löper högre risk att avlida inom en femårsperiod än personer som använder hörapparat. Dödsorsakerna var flera, men framför allt hjärt-kärlsjukdomar.

Hörapparatanvändarna i studien var i genomsnitt äldre och hade större hörselnedsättningar än de som inte använde hörapparater. Ändå var dödligheten bland hörapparatanvändarna signifikant lägre än bland hörselskadade utan hörapparater. De som använde hörapparater levde ungefär lika länge som personer utan hörselnedsättning.

Bland kvinnor med hörselnedsättning fanns inga större skillnader i dödlighet. Studien fann inte heller några liknande samband mellan synnedsättning och dödlighet.

Forskningsstudien ”Impairments in hearing and vision impact on mortality in older people: the AGES-Reykjavik Study” publicerades av den vetenskapliga tidskriften Age and Ageing, Oxford Journals.

Enligt världshälsoorganisationen WHO ligger hörselnedsättning på Top 10-listan över de diagnoser i Europa som har störst inverkan på livskvaliteten.

HRF arbetar för regelbundna hörselkontroller för att göra det möjligt att tidigt upptäcka och åtgärda hörselproblem. På så sätt kan ytterligare hälsoproblem förebyggas och livskvaliteten höjas. Den isländska forskningsstudien bekräftar vikten av att HRF driver dessa frågor.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.