Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-10-10">10 oktober 2013</time>

Hård kritik mot slopade åtgärdsprogram fick Björklund att backa

Förslaget om att slopa åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd i skolan har mötts av hård kritik – från såväl skolmyndigheter som HRF och andra organisationer.
Och nu meddelar utbildningsministern att förslaget ska omarbetas.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP)
Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I dag är det lag på att rektorn måste besluta om ett åtgärdsprogram när det finns risk för att en elev inte kommer att få godkänt i ett ämne. Programmet dokumenterar elevens behov, hur de ska tillgodoses, hur insatserna ska följas upp och utvärderas samt vem som ansvarar för insatserna.

HRF anser att kravet på åtgärdsprogram är mycket viktigt för att hörselskadade ska få rätt förutsättningar i skolan, med anpassad fysisk och pedagogisk miljö. HRF skulle gärna se att fler elever får åtgärdsprogram, inte bara de som inte når kunskapsmålen.

Trots det föreslog en arbetsgrupp på utbildningsdepartementet i en promemoria att kravet på åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd skulle slopas, om inte föräldrarna krävde det. Syftet var att minska lärarnas administrativa arbete.

Massiv kritik från alla håll

Men nu backar utbildningsminister Jan Björklund (FP). Han meddelar att regeringen håller på att omarbeta förslaget.

Orsaken är att förslaget har fått massiv kritik från i stort sett alla remissinstanser. HRF och elva andra funktionshinderorganisationer konstaterar i en debattartikel att förslaget kan få ”förödande konsekvenser för eleven”. Och såväl skolmyndigheter som lärarfack sågade förslaget i sin helhet, eftersom det befaras drabba de barn som redan har en utsatt situation i skolan.

”Oansvarigt och oacceptabelt”

I HRFs remissvar står det bland annat att förslaget ”riskerar att få ytterst allvarliga konsekvenser för många barn och ungdomar med en hörselnedsättning eller annan funktionsnedsättning. Att det finns behov av regelförenklingar som underlättar lärarnas arbetssituation har HRF förståelse för, men att förändringar hastas fram utan att de mest elementära analyser görs av vilka konsekvenserna blir för grupper av elever som för att kunna utveckla sina livsmöjligheter är beroende av individuellt stöd är oansvarigt och oacceptabelt.”

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.