Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-10-08">8 oktober 2013</time>

Försäkringsbolag döms för diskriminering av hörselskadad flicka

Försäkringsbolaget If diskriminerade en hörselskadad flicka och hennes mamma när de nekade flickan sjukförsäkring för att mamman fick vårdbidrag. Det var fel, konstaterar Svea hovrätt, och dömer If att betala 150 000 kronor i ersättning. En viktig dom och en seger för sunt förnuft, konstaterar HRF.

Ulrika Dietersson, processförare, DO
Ulrika Dietersson, processförare, DO

– Domen i Svea Hovrätt kan få stor vägledande betydelse, säger Ulrika Dietersson, processförare vid Diskrimineringsombudsmannen (DO), som har drivit ärendet.
– Den sänder en tydlig signal till alla försäkringsbolag om att de måste göra individuella bedömningar när familjer vill teckna försäkringar för barn med funktionsnedsättning. De får inte lämna avslag utifrån schabloner.

HRF ser domen som en mycket viktig framgång. Försäkringsbolag har alltför ofta nekat hörselskadade försäkringsskydd på oklara och osakliga grunder.

Ulrika Dietersson berättar att mamman till den hörselskadade flickan, Eira, är mycket glad i dag, efter hovrättens dom:
– Hon är framför allt glad för att det här kan göra skillnad för många andra familjer.

Två års kamp

Det hela började 2009, då Maria Larsson ville teckna sjukdomsförsäkring för sin hörselskadade dotter. Men IF Skadeförsäkring AB sa nej. Orsaken de angav var att Maria fick vårdbidrag eftersom hennes dotter var hörselskadad sedan födseln, och If hade en regel om att inte bevilja sjukdomsförsäkring om föräldern fick vårdbidrag.

Det häpnadsväckande beskedet fick Maria att kontakta DO, som sedan har drivit ärendet i två års tid. Först blev det avslag i tingsrätten, som ansåg att det inte var bevisat att det fanns ett samband mellan nekandet och dotterns funktionsnedsättning. Tingsrätten tog inte till sig att vårdbidrag betalas ut till föräldern just på grund av funktionsnedsättningen och att det därför finns ett klart samband.

DO gick därför vidare till Svea Hovrätt som på tisdagen meddelade domen:  Försäkringsbolaget If diskriminerade mamman när de inte gjorde en individuell riskbedömning. Mamman och dottern missgynnades av regeln att säga nej till föräldrar som fick vårdbidrag. Försäkringsbolaget If döms därför att betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Systematisk diskriminering

Syftet med diskrimineringsersättningen är dels att ge upprättelse för kränkning, dels att avskräcka från ett diskriminerande agerande. I det här fallet har markeringen mot den diskriminerande parten vägt särskilt tungt.

– Hovrätten konstaterar att det handlar om ett stort försäkringsbolag som systematiskt har missgynnat familjer med barn med funktionsnedsättning, säger Ulrika Dietersson.

Försäkringsbolaget har fyra veckor på sig att överklaga till Högsta domstolen. Om de beviljas prövningstillstånd kan det dröja lång tid innan ärendet är helt avgjort.

Intervju med mamma och dotter i Metro.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.