Etikett: hörselnedsättning

 • Nu ska elever i Kronoberg få flermikrofonsystem, efter föräldrakrav
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-06-24">24 juni 2013</time>

  Nu ska elever i Kronoberg få flermikrofonsystem, efter föräldrakrav

  Nästa år ska elever med hörselnedsättning i Kronoberg få tillgång till flermikrofonsystem i skolan, det har landstinget beslutat. Det här är en viktig seger för HRFs föräldraförening i Kronoberg, som länge kämpat för barnens rätt...

 • Överviktiga tonåringar löper större risk för hörselnedsättning än jämnåriga
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-06-19">19 juni 2013</time>

  Överviktiga tonåringar löper större risk för hörselnedsättning än jämnåriga

  Överviktiga tonåringar löper större risk att få en hörselskada än andra jämnåriga. Det visar en forskningsstudie från Columbia University Medical Center i USA. Studien, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften The Laryngoscope, omfattade 1 488...

 • Nu stärks brottsmisstänktas rätt till tolk
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-06-17">17 juni 2013</time>

  Nu stärks brottsmisstänktas rätt till tolk

  I höst stärks rätten till tolk för brottsmisstänka som är döva och hörselskadade. Det har riksdagen beslutat. Redan i dag kan misstänka få tolk. Men från och med den 1 oktober 2013 blir tillgång till...

 • Nedsatt hörsel kan försämra långtidsminnet och ge demens
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-06-13">13 juni 2013</time>

  Nedsatt hörsel kan försämra långtidsminnet och ge demens

  Nedsatt hörsel kan leda till försämrat långtidsminne, visar ny forskning från Linnécentrum HEAD vid Linköpings Universitet. Och försämrat långtidsminne ökar i sin tur risken för att utveckla demens. Därför behövs tidiga insatser vid hörselnedsättning, konstaterar...

 • Mellanöreimplantat är kostnadseffektivt, visar ny studie
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-05-23">23 maj 2013</time>

  Mellanöreimplantat är kostnadseffektivt, visar ny studie

  Mellanöreimplantat är en mycket kostnadseffektiv behandlingsmetod för en del hörselskadade med måttlig till svår nedsatt hörsel, som inte kan använda hörapparat. Det visar en studie som gjorts vid Akademiska sjukhusets öronklinik. Hittills har 35 patienter...

 • Hörselskador vanligaste arbetssjukdomen bland män och kvinnor över 55 år
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-05-18">18 maj 2013</time>

  Hörselskador vanligaste arbetssjukdomen bland män och kvinnor över 55 år

  Hörselskador är den vanligaste arbetssjukdomen bland män. Det visar Arbetsskaderapporten 2013 från AFA Försäkring. Nästan 4 av 10 fall av arbetssjukdom bland män var hörselnedsättning under åren 2007-2011. Rapporten visar också att hörselskador är den...

 • Kraftig ökning av barn som störs av buller i skolan
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-05-14">14 maj 2013</time>

  Kraftig ökning av barn som störs av buller i skolan

  Allt fler barn är besvärade av buller i skolan och förskolan, framför allt störande ljud från andra barn. Det visar ”Miljöhälsorapport 2013” om barns miljö och hälsa, som tagits fram av Institutet för miljömedicin (IMM)...

 • Läkare anmäld för vägran att skaffa hörapparater
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-05-02">2 maj 2013</time>

  Läkare anmäld för vägran att skaffa hörapparater

  En läkare som vägrar använda hörhjälpmedel har nu anmälts till Socialstyrelsen. Läkaren, som jobbar vid en vårdcentral i Norrköping, har konstaterad hörselnedsättning och har rekommenderats utprovning av hörapparat, men vägrar använda några hörhjälpmedel. Anmälan har...

 • Ny studie: Protein skyddar mot bullerskador
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-04-29">29 april 2013</time>

  Ny studie: Protein skyddar mot bullerskador

  En del människor är genetiskt bättre skyddade mot att få nedsatt hörsel än andra. Det konstaterar forskare från Tyskland och Kanada som har upptäckt att proteinet AMPK aktiverar en process som bidrar till att skydda sinnescellerna...

 • Förslag om sänkt gränsvärde för buller i arbetslivet
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-04-26">26 april 2013</time>

  Förslag om sänkt gränsvärde för buller i arbetslivet

  Även måttliga bullerexponeringar kan orsaka hörselproblem. Därför bör gränsvärdet för bullerexponering på arbetsplatsen sänkas från 85 decibel (dB) till 80 dB. Det rekommenderar professor Stig Arlinger, som har tagit fram en kunskapssammanställning på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Stig...

 • Forskningsstudie: 60 procent av orkestermusiker 27-66 år hade hörselnedsättning
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-04-25">25 april 2013</time>

  Forskningsstudie: 60 procent av orkestermusiker 27-66 år hade hörselnedsättning

  Hörselnedsättning är mycket vanligt bland musiker, och hörselnedsättningen utvecklas i förhållande till antal år av ”musikexponering”. Det säger nyazeeländska forskare som i en studie har följt musikers hörselutveckling i upp till 20 års tid. De...

 • Boston-bomben orsakade även hörselskador
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-04-24">24 april 2013</time>

  Boston-bomben orsakade även hörselskador

  Terrorbomberna vid Boston Marathon orsakade förödande skador, tog liv och lemlästade. Men alla skador syns inte. Människor som befann sig i närheten av explosionerna i Boston drabbades också av hörselskador, rapporterar New York Times. Hörselskadorna...