Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-06-13">13 juni 2013</time>

Nedsatt hörsel kan försämra långtidsminnet och ge demens

Nedsatt hörsel kan leda till försämrat långtidsminne, visar ny forskning från Linnécentrum HEAD vid Linköpings Universitet. Och försämrat långtidsminne ökar i sin tur risken för att utveckla demens. Därför behövs tidiga insatser vid hörselnedsättning, konstaterar forskarna.

Långtidsminnet slås ut i större utsträckning hos personer som har en hörselnedsättning än hos normalhörande, enligt den nya forskningsstudien från Linnécentrum HEAD.

– När man inte kan höra ordentligt lagrar man inte information i långtidsminnet. Man plockar heller inte fram information lika ofta från långtidsminnet, vilket betyder att man ”gymnastiserar” långtidsminnet mindre. Och vi vet att funktioner som inte används förfaller, säger Jerker Rönnberg, professor i psykologi vid Linköpings Universitet och chef för Linnécentrum HEAD.

Tidigare forskning från USA har visat att hörselskadade löper större risk att utveckla demenssjukdomar samt att äldre hörselskadade löper större risk att få försämrade kognitiva förmågor.

De nya, svenska rönen om långtidsminnet är ytterligare en pusselbit som bidrar till att klarlägga sambandet mellan hörselnedsättning och demens, tror Jerker Rönnberg, som tycker att hörselnedsättning nu måste tas på större allvar. Han understryker hur viktigt det är att få hjälp med hörapparater med mera så tidigt som möjligt, bland annart för att förebygga minnesförsämringar och demens.

Vetenskaplig artikel om samband mellan hörselnedsättning och demens: Archives of Neurology (2011)

Gör HRFs hörseltester på webben, i telefon och som app

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.