Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-06-13">13 juni 2013</time>

Nedsatt hörsel kan försämra långtidsminnet och ge demens

Nedsatt hörsel kan leda till försämrat långtidsminne, visar ny forskning från Linnécentrum HEAD vid Linköpings Universitet. Och försämrat långtidsminne ökar i sin tur risken för att utveckla demens. Därför behövs tidiga insatser vid hörselnedsättning, konstaterar forskarna.

Långtidsminnet slås ut i större utsträckning hos personer som har en hörselnedsättning än hos normalhörande, enligt den nya forskningsstudien från Linnécentrum HEAD.

– När man inte kan höra ordentligt lagrar man inte information i långtidsminnet. Man plockar heller inte fram information lika ofta från långtidsminnet, vilket betyder att man ”gymnastiserar” långtidsminnet mindre. Och vi vet att funktioner som inte används förfaller, säger Jerker Rönnberg, professor i psykologi vid Linköpings Universitet och chef för Linnécentrum HEAD.

Tidigare forskning från USA har visat att hörselskadade löper större risk att utveckla demenssjukdomar samt att äldre hörselskadade löper större risk att få försämrade kognitiva förmågor.

De nya, svenska rönen om långtidsminnet är ytterligare en pusselbit som bidrar till att klarlägga sambandet mellan hörselnedsättning och demens, tror Jerker Rönnberg, som tycker att hörselnedsättning nu måste tas på större allvar. Han understryker hur viktigt det är att få hjälp med hörapparater med mera så tidigt som möjligt, bland annart för att förebygga minnesförsämringar och demens.

Vetenskaplig artikel om samband mellan hörselnedsättning och demens: Archives of Neurology (2011)

Gör HRFs hörseltester på webben, i telefon och som app

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.