Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-05-02">2 maj 2013</time>

Läkare anmäld för vägran att skaffa hörapparater

En läkare som vägrar använda hörhjälpmedel har nu anmälts till Socialstyrelsen. Läkaren, som jobbar vid en vårdcentral i Norrköping, har konstaterad hörselnedsättning och har rekommenderats utprovning av hörapparat, men vägrar använda några hörhjälpmedel. Anmälan har gjorts av verksamhetschefen, som anser att hörselproblemen får konsekvenser för patientsäkerheten och även i utbytet med kollegerna.

Förnekande av hörselproblem och vägran att skaffa hörapparat och hjälpmedel som underlättar är ett utbrett problem. Undersökningar som HRF har gjort visar att det är vanligt att vänta i tio års tid innan man gör något åt sina hörselproblem, trots att dröjsmål leder till utanförskap, slitningar i relationer med andra och även kan innebära hälsorisker. Huvudvärk, stress och allvarligare utmattningssymptom är inte ovanligt hos personer som väntar med att söka hjälp för sina hörselproblem.

Dagens Medicin

Folkbladet

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.