Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-05-14">14 maj 2013</time>

Kraftig ökning av barn som störs av buller i skolan

miljohalsorapport2013_0

Allt fler barn är besvärade av buller i skolan och förskolan, framför allt störande ljud från andra barn. Det visar ”Miljöhälsorapport 2013” om barns miljö och hälsa, som tagits fram av Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet i samarbete med Socialstyrelsen.

Hörselskadorna bland barn har inte ökat, men den enkät som miljöhälsorapporten är baserad på visar tydligt att allt fler barn upplever ljudmiljön i skolan som störande. Andelen som störs av ljud från andra barn ökade från 18 till 31 procent mellan år 2003 och 2011. Särskilt illa är det under måltiderna; var tredje 12-åring uppger att de störs av bullret i skolmatsalen.

Detta innebär hälsorisker, konstaterar Miljöhälsorapporten. Störande ljudmiljöer kan till exempel orsaka försämrad koncentration och sömn, samt fysiologiska stressreaktioner, trötthet och huvudvärk. Buller kan också försvåra taluppfattning, inlärning och läsförståelse.

Problemen med dålig ljudmiljö i skolan och förskolan har HRF beskrivit i rapporten ”Kakofonien” (HRF 2010). Vi driver också krav på att ansvariga myndigheter ska skärpa regelverken och ställa tydliga krav på bra ljudmiljö i skolan och andra miljöer för kommunikation och koncentration.

Miljöhälsorapport 2013 (pdf)

Inslag i TV4 Nyheterna (otextat)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.