Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-04-26">26 april 2013</time>

Förslag om sänkt gränsvärde för buller i arbetslivet

Även måttliga bullerexponeringar kan orsaka hörselproblem. Därför bör gränsvärdet för bullerexponering på arbetsplatsen sänkas från 85 decibel (dB) till 80 dB. Det rekommenderar professor Stig Arlinger, som har tagit fram en kunskapssammanställning på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Stig Arlinger lyfter också fram forskning som visar att vanliga hörseltest med tonaudiogram inte är tillräckligt.

– Personer som klarar det vanliga hörselprovet kan ändå ha fått en bestående hörselskada, man kan uppfatta pipen men det visar inte hur bra man uppfattar dem, säger han.

HRF: Positivt med hörselkontroller för fler
HRF anser att det vore mycket positivt med en sänkning av gränsvärdet för buller på jobbet, så att betydligt fler arbetstagare på fler arbetsplatser omfattas av regler om bland annat regelbundna hörselkontroller samt hörselskydd. Bland annat vore det ett viktigt steg mot att förverkliga HRFs krav på obligatoriska hörselkontroller inom kommunikationsintensiva yrken, inte minst inom förskola och skola. Här finns stora problem med buller och hörselproblem är vanligt, men få får kontrollera hörseln.

Tittar närmare på störande ljud på arbetsplatser
Arbetsmiljöverket har också låtit ta fram en kunskapssammanställning om buller i skolan och på andra arbetsplatser inom pedagogiskt arbete, på kontor och inom sjukvården. Den pekar på att dålig ljudmiljö leder till sänkt prestationsnivå, sämre arbetseffektivitet och sämre möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper.

Detta är en problembild som HRF presenterade redan januari 2010 i rapporten ”Kakofonien”, med undersökningar som visar att störande ljudmiljöer är ett utbrett arbetsmiljöproblem. Det är bra att Arbetsmiljöverket nu ägnar denna typ av bullerproblem mer uppmärksamhet, anser HRF.

Svenska Dagbladet

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.