Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-04-26">26 april 2013</time>

Förslag om sänkt gränsvärde för buller i arbetslivet

Även måttliga bullerexponeringar kan orsaka hörselproblem. Därför bör gränsvärdet för bullerexponering på arbetsplatsen sänkas från 85 decibel (dB) till 80 dB. Det rekommenderar professor Stig Arlinger, som har tagit fram en kunskapssammanställning på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Stig Arlinger lyfter också fram forskning som visar att vanliga hörseltest med tonaudiogram inte är tillräckligt.

– Personer som klarar det vanliga hörselprovet kan ändå ha fått en bestående hörselskada, man kan uppfatta pipen men det visar inte hur bra man uppfattar dem, säger han.

HRF: Positivt med hörselkontroller för fler
HRF anser att det vore mycket positivt med en sänkning av gränsvärdet för buller på jobbet, så att betydligt fler arbetstagare på fler arbetsplatser omfattas av regler om bland annat regelbundna hörselkontroller samt hörselskydd. Bland annat vore det ett viktigt steg mot att förverkliga HRFs krav på obligatoriska hörselkontroller inom kommunikationsintensiva yrken, inte minst inom förskola och skola. Här finns stora problem med buller och hörselproblem är vanligt, men få får kontrollera hörseln.

Tittar närmare på störande ljud på arbetsplatser
Arbetsmiljöverket har också låtit ta fram en kunskapssammanställning om buller i skolan och på andra arbetsplatser inom pedagogiskt arbete, på kontor och inom sjukvården. Den pekar på att dålig ljudmiljö leder till sänkt prestationsnivå, sämre arbetseffektivitet och sämre möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper.

Detta är en problembild som HRF presenterade redan januari 2010 i rapporten ”Kakofonien”, med undersökningar som visar att störande ljudmiljöer är ett utbrett arbetsmiljöproblem. Det är bra att Arbetsmiljöverket nu ägnar denna typ av bullerproblem mer uppmärksamhet, anser HRF.

Svenska Dagbladet

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.