Ämnesområde: Arbetsliv

 • Hörselskador vanligaste arbetssjukdomen bland män och kvinnor över 55 år
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-05-18">18 maj 2013</time>

  Hörselskador vanligaste arbetssjukdomen bland män och kvinnor över 55 år

  Hörselskador är den vanligaste arbetssjukdomen bland män. Det visar Arbetsskaderapporten 2013 från AFA Försäkring. Nästan 4 av 10 fall av arbetssjukdom bland män var hörselnedsättning under åren 2007-2011. Rapporten visar också att hörselskador är den...

 • Läkare anmäld för vägran att skaffa hörapparater
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-05-02">2 maj 2013</time>

  Läkare anmäld för vägran att skaffa hörapparater

  En läkare som vägrar använda hörhjälpmedel har nu anmälts till Socialstyrelsen. Läkaren, som jobbar vid en vårdcentral i Norrköping, har konstaterad hörselnedsättning och har rekommenderats utprovning av hörapparat, men vägrar använda några hörhjälpmedel. Anmälan har...

 • Experter föreslår bullermärkning av kemikalier som kan orsaka hörselskador
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-04-28">28 april 2013</time>

  Experter föreslår bullermärkning av kemikalier som kan orsaka hörselskador

  Ett nordiskt expertsamarbete föreslår nu en särskild märkning av kemikalier som vid samtidig bullerexponering ger ökad risk för hörselskador. Ämnen som experterna uppmärksammar som hörselskadande redan vid nivåer nära gränsvärdet är lösningsmedlen styren, toluen och...

 • Förslag om sänkt gränsvärde för buller i arbetslivet
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-04-26">26 april 2013</time>

  Förslag om sänkt gränsvärde för buller i arbetslivet

  Även måttliga bullerexponeringar kan orsaka hörselproblem. Därför bör gränsvärdet för bullerexponering på arbetsplatsen sänkas från 85 decibel (dB) till 80 dB. Det rekommenderar professor Stig Arlinger, som har tagit fram en kunskapssammanställning på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Stig...

 • Lärare ska få hörapparater som arbetshjälpmedel, efter dom i Kammarrätten
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-03-16">16 mars 2013</time>

  Lärare ska få hörapparater som arbetshjälpmedel, efter dom i Kammarrätten

  En 40-årig gymnasielärare i Stockholm har fått rätt i Kammarrätten mot Försäkringskassan om att få hörapparater för 40 000 kronor bekostade av Försäkringskassan som arbetshjälpmedel. Enligt Lärarnas Tidning har Försäkringskassan ansett att arbetet som lärare inte...

 • Hörselskadad musiklärare får ärende prövat i Kammarrätten
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-02-28">28 februari 2013</time>

  Hörselskadad musiklärare får ärende prövat i Kammarrätten

  Musikläraren Torbjörn Andersson i Säffle fick 1991 en hörselnedsättning på vänstra örat godkänd som arbetsskada. Men när han 2009 tappade hörseln även på det högra örat gjorde Försäkringskassan motsatt bedömning och hävdade att den skadan...

 • Kvinna DO-anmäler Arbetsförmedlingen för vägran att boka skrivtolk
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-02-05">5 februari 2013</time>

  Kvinna DO-anmäler Arbetsförmedlingen för vägran att boka skrivtolk

  En hörselskadad kvinna nekades skrivtolk vid möte med Arbetsförmedlingen i Hässleholm. Istället fick hon beskedet: ”Vi upprepar tills du uppfattar”. Nu har Arbetsförmedlingen anmälts till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Den gravt hörselskadade kvinnan hade begärt skrivtolk på...

 • Nu ska det bli enklare att få arbetshjälpmedel
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-01-15">15 januari 2013</time>

  Nu ska det bli enklare att få arbetshjälpmedel

  Nu ska det bli enklare att få arbetshjälpmedel. Användare ska kunna vända sig till en enda myndighet. Det föreslår FunkA-utredningen i sitt slutbetänkande, där HRFs synpunkter har fått tydligt genomslag. I dag är ansvaret för...