Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-01-15">15 januari 2013</time>

Nu ska det bli enklare att få arbetshjälpmedel

Nu ska det bli enklare att få arbetshjälpmedel. Användare ska kunna vända sig till en enda myndighet. Det föreslår FunkA-utredningen i sitt slutbetänkande, där HRFs synpunkter har fått tydligt genomslag.

I dag är ansvaret för arbetshjälpmedel delat mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, vilket har skapat stor oklarhet; 30 procent av de som söker arbetshjälpmedel vet inte vart de ska vända sig. Tanken är nu att samla ansvaret hos en myndighet som har specialistkompetens, och man föreslår då Arbetsförmedlingen. Det här kommer inte att innebära merkostnader för staten, enligt regeringens särskilda utredare Cristina Husmark Pehrsson.

Hon föreslår att maxgränsen för Arbetsförmedlingens ersättning till hjälpmedel ska ligga kvar på dagens 100 000 kronor per år både till arbetsgivaren och till arbetstagaren. Men vid synnerliga skäl bör beloppsgränsen kunna överskridas. Utredningen nämner särskilt hjälpmedel för personer med grava syn- och hörselnedsättningar, som ofta är dyra. FunkA-utredningen föreslår även att staten ska garantera att alla som har ett arbete med lönestöd ska ha ett försäkringsskydd som är likvärdigt med skyddet för andra arbetstagare.

Det finns i dag ungefär 800 000 hörselskadade i yrkesverksam ålder (16-64 år).

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.