Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-02-05">5 februari 2013</time>

Kvinna DO-anmäler Arbetsförmedlingen för vägran att boka skrivtolk

En hörselskadad kvinna nekades skrivtolk vid möte med Arbetsförmedlingen i Hässleholm. Istället fick hon beskedet: ”Vi upprepar tills du uppfattar”. Nu har Arbetsförmedlingen anmälts till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

13846
Den gravt hörselskadade kvinnan hade begärt skrivtolk på möten med Arbetsförmedlingen. Hon hade förklarat att hon behöver skrivtolk vid möten med myndighetspersoner för att kunna vara säker på att hon uppfattar allt som sägs, berättar tidningen Norra Skåne.

Skulle ”upprepa allt” tills hon hörde

Men vid ett möte på Arbetsförmedlingen i Hässleholm upplevde hon att hon blev sarkastiskt bemött när hon påpekade sitt behov av skrivtolk, och senare fick hon besked om att de inte kunde boka skrivtolk vid varje möte med henne. Istället sa handläggarna att de skulle upprepa allt de sade till dess att de fått klart för sig att hon uppfattat rätt.

Kvinnan upplevde detta som mycket kränkande och diskriminerande. Hon gjorde därför en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Kan vara brott mot förvaltningslagen

Myndigheter är skyldiga att anordna tolk vid behov, enligt förvaltningslagen. I 8 § står det: ”När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk.”

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.