Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-06-09">9 juni 2013</time>

Fler asylsökande får lära sig teckenspråk

Nu ska teckenspråksutbildningen för asylsökande vid Västanviks folkhögskola permanentas. Efter en utvärdering har projektet visat sig framgångsrikt, och nu ska Migrationsverket dessutom sprida kunskap om modellen inom EU.

Teckenspråksutbildningen startades 2009, som ett samarbete mellan Migrationsverket och Västanviks folkhögskola i Leksand. Sedan dess har 37 döva och hörselskadade asylsökande gått utbildningen, där de har fått lära sig teckenspråk och fått information om det svenska samhället och arbetsmarknaden.

Hörselskador är ganska vanligt bland asylsökande och andra nyanlända som kommer till Sverige från oroliga och resurssvaga delar av världen. De flesta som har hörselnedsättningar berättar inte om det vid ankomsten, eller vet kanske inte ens om att de har en hörselskada.

Om teckenspråksutbildningen

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.