Grattis HRF!

Lördagen den 21 maj 2022 firade vi hörselskadades egen organisation och 101 år av hörselsmart kraft! Engagerade personer från HRFs föreningar och distrikt i hela Sverige kom för att umgås och delta i ett fullspäckat program med föreläsningar och panelsamtal.

Här nedan kan du ta del av hela programmet!


Inledning

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube
Grattis HRF!

Inledningsfilmen med hälsningar från hela landet.


”Organisation är makt”

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube
”Organisation är makt”

HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvams inledningsanförande om en stark, levande och relevant 101-åring.


Hållbart, hörselsmart, arbetsliv

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube
Ett hållbart, hörselsmart, arbetsliv – inledning

”Ett hållbart, hörselsmart, arbetsliv” är ett av HRFs prioriterade områden.

Eivor Johansson från HRFs förbundsstyrelse håller i inledningen.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube
Ett hållbart, hörselsmart, arbetsliv – föreläsning och panelsamtal

Sarah Granberg, forskare och audionom vid Örebro Universitet, om förutsättningarna för ett hållbart, hörselsmart arbetsliv.

Panelsamtal med Sarah Granberg och Maria Midbøe, specialistpsykolog på adhd-, autism- och dövpsykiatriprogrammet, i Region Stockholm. Samtalet leds av Eivor Johansson och Marie-Louise Andersson, förbundsstyrelsen.


Hörselvård att lita på

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube
Hörselvård att lita på

”Hörselvård att lita på” är också ett av HRFs prioriterade områden.

Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande, inleder med en tillbakablick på HRFs insatser för hörselskadades rätt till hörselvård.

Panelsamtal om HRF som drivande kraft för att utveckla och värna god hörselvård. Hundra år av framgångar, utmaningar, hot och möjligheter, kamp och segrar. Dessutom: Vad väntar om hörnet? Har HRF en roll att spela i framtidens hörselvård?
Medverkande: Mattias Lundekvam, förbundsordförande för HRF, Jan-Peter Strömgren, tidigare förbundsordförande för HRF, Hans Ericson, tidigare generalsekreterare för HRF. Samtalsledare: Ingvild Falkenhaug, HRFs kommunikationschef


Textat, hörbart, demokratiskt

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube
Textat, hörbart, demokratiskt

”Textat, hörbart, demokratiskt” är ytterligare ett av HRFs prioriterade områden.

Ulf Olsson, förbundsstyrelsen, inleder med att prata om HRFs arbete för undertextning, skrivtolkning och hörbarhet, med mera.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube
Tydligare tal på SVT Play

En inspirationsföreläsning med med Erik Hedin från SVT om hur de arbetar med att skapa och tillgängliggöra funktionen Tydligare tal på SVT Play.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube
Automatisk undertextning

Stina Biärsjö, ”tillgänglighetsevengelist” på Microsoft, om nutid och framtid för automatisk undertextning.