HRF 101 år

Textat, hörbart, demokratiskt – teckenspråkstolkad

Lördagen den 21 maj 2022 firade Hörselskadades Riksförbund 101 år som organisation med ett kalas på Hotel Clarion Sign i Stockholm.

”Textat, hörbart, demokratiskt” är ett av HRFs prioriterade områden samt titeln på ett pass under 101-årsfirandet:

  • Ulf Olsson, förbundsstyrelsen, om HRFs arbete för undertextning, skrivtolkning och hörbarhet, med mera (den här videon).
  • Tydligare tal på SVT Play – en inspirationsföreläsning med Erik Hedin, SVT, om hur de arbetar med att skapa och tillgängliggöra funktionen Tydligare tal på SVT Play.
  • Automatisk undertextning – Stina Biärsjö, ”tillgänglighetsevengelist” på Microsoft, om nutid och framtid för automatisk undertextning.
Läs mer om 101-årsfirandet

Senaste videos