Ett hörselsmart och tillgängligt Vad sa-lopp

Under Vad sa-loppet pågår en rad olika aktiviteter runt om i landet. Vissa promenerar eller springer, andra dansar och cyklar. Det viktiga är inte vad ni gör, utan att ni gör något!

För att er aktivitet ska vara tillgänglig för hörselskadade har vi tagit fram några konkreta tips och råd.  Då kan fler njuta till fullo av att göra en fysisk och hörselsmart aktivitet tillsammans.

 • Informera i förväg
  Att redan innan aktiviteten informera deltagarna hur aktiviteten ska gå till är både hörselsmart och tillgängligt. Då är alla förberedda och med på förutsättningarna.
 • God ljudmiljö
  Ska ni vara inomhus – välj en lokal med bra ljudmiljö. Det kan till exempel vara ett rum med bullerdämpande åtgärder som bra ljudisolerade väggar, fönster och dörrar som håller ljud utifrån borta och ljudabsorberande material på väggar och tak. Väggabsorbenter i form av anslagstavlor eller dekorativa tavlor ger också god ljudmiljö i ett rum.
  Är ni utomhus – välj en promenadslinga en bit bort från buller och rusningstrafik. Med reflexvästar syns ni ordentligt. Reflexvästar finns att beställa i HRFs webbshop.
 • Bärbar hörslinga
  Använd gärna mikrofon och högtalare vid utomhusaktiviteter. En bärbar hörslinga ökar tillgängligheten avsevärt. Via hörselvården i kommunen finns det ofta bärbara hörslingor att låna.
 • Tolkning
  Behövs skrivolk, TSS-tolk (tecken som stöd) och/eller teckenspråkstolk för någon av deltagarna? Be deltagarna anmäla tolkbehov i förväg och beställ tolk i god tid inför aktiviteten. Det går utmärkt att till exempel ta med tolken på en promenad. Vid en utomhusaktivitet är det bra att ni förväg tar kontakt med tolkarna för att diskutera hur man löser det rent praktiskt. Tolkhjälp beställs genom tolkcentralen i din region. Kontaktuppgifter hittar du på hörsellinjen.se
 • Samtalssmart
  En god idé är att komma överens i förväg om hur ni ska samtala under aktiviteten. Fokusera på en sak i taget – aktiviteten eller samtalet. Markera vem som pratar genom att räcka upp handen. Är ni inomhus, se till att det är god belysning och titta på varandra när ni talar. Var uppmärksam på om någon har behov av att en person behöver ”stå på rätt sida och tala” i förhållande till denne.
 • Ansikte mot ansikte
  Vänta med att tala tills du har den andras uppmärksamhet.
 • Säg det med andra ord
  Om någon inte hör, är ett bra tips att inte upprepa samma sak igen och igen – utan formulera det på ett annat sätt, med andra ord.