Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2020-12-04">4 december 2020</time>

Revisorer kritiserar vårdval i Region Skåne

Hand räcker fram hörapparat över handflata.
Foto: Mark Paton

Risken är stor att oseriösa aktörer inom Region Skånes vårdval inte upptäcks i tid eller får för mycket pengar. Det finns inte heller någon koll över vilka klagomål de privata vårdgivarna får in från patienterna. Det konstaterar regionens revisorer, som har tittat på de tio vårdvalen i Skåne – bland annat audionommottagningar.

HRF har länge riktat hård kritik mot systemet med hörselcheckar inom vårdvalet i Skåne.

Nu kommer kritik från Region Skånes revisorer, som har gjort en förstudie och nu rekommenderar en fördjupad granskning. Enligt Kristianstadsbladet skriver de att ”nuvarande regelverk utgör en risk för fusk och missbruk”.

Svårtolkade regler och dålig kontroll

Revisorernas genomgång visade att det finns svårtolkade regler och dålig kontroll/uppföljning av aktörerna inom vårdvalen. De anser att det ”ger utrymme för olämpliga aktörer att verka inom regionens vårdvalssystem. Detta utgör såväl en finansiell risk som en risk för bristande vårdkvalitet.”, skriver Kristianstadsbladet.

Utredning dömde ut Skånes hörselvårdssystem

Hösten 2019 dömde regionens egen utredning ut Skånes system inom vårdvalet hörsel.

”Det är svårt att se att någon annan än de större hörapparattillverkarna har något att vinna på systemet”, konstaterade utredningen och pekade på att det har ”förekommit att patienter har betalat för produkter som kan anses vara sämre än de som fanns i det upphandlade sortimentet.”

Trots detta valde regionens ansvariga politiker att behålla systemet utan förändringar.

I februari 2020 tog Etiska rådet i Region Skåne avstånd från Skånes system med hörselcheckar och uppmanade regionen att tillsvidare upphöra med så kallad ”medfinansiering av hörapparater”. Men så skedde inte.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.