Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-10-31">31 oktober 2019</time>

Skåne behåller hörselcheckarna: ”Skamligt”  

Skylt med texten region Skåne

Det hårt kritiserade systemet med hörselcheckar blir kvar i Skåne. Det beslutades på torsdagen, trots att regionens utredning visat att det är dåligt för både patienterna och regionen.
– Skamligt. De styrande politikerna har valt att vända ryggen åt fakta och medvetet gynna två hörapparattillverkare – på hörselskadades bekostnad. Hur är det ens möjligt?

I fredags släpptes en utredning från Region Skåne, som dömer ut systemet med hörselcheckar inom hörselvården (Rekvisition hörapparat). Utredningen visar att systemet har stora negativa konsekvenser för både hörselskadade patienter och regionen. De enda som gynnas är två stora hörapparatkoncerner och de mottagningskedjor de driver – Audika och Audionova.

Trots den omfattande kritiken beslutade Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden i Skåne att hörselcheckarna ska vara kvar. Den styrande Alliansen och Sverigedemokraterna röstade för att behålla systemet, medan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade för att avskaffa det.

”En skandal, rent ut sagt”

– Det här är verkligen ett skamligt beslut. En skandal, rent ut sagt, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam, som har haft kontakt med en rad politiker under den senaste veckan.
– Dessa politiker är väl medvetna om att checksystemet innebär minskad valfrihet, vilseledande information och att hörselskadade ibland luras att betala tusentals kronor för sämre hörapparater. Ändå beslutar de så här. Utan respekt för vare sig fakta eller Skånes hörselskadade. Ja, utan respekt för någon av sina invånare.

Struntar i fakta

Mattias Lundekvam tycker att det är stötande att de styrande partierna har valt att helt strunta i både sin egen utredning och väl dokumenterade fakta.

Politiker hävdar till exempel i olika intervjuer att systemet behövs för att den som önskar ska kunna köpa bättre hörapparater utanför regionens upphandlade sortiment. Trots att de vet att det inte alls är sant. Region Skånes sortiment är mycket bra och innehåller en bredd av  hörapparater med avancerad teknik. Deras egen utredning visar att de som köper hörapparater utanför regionens sortiment har ibland betalat extra för sämre hörapparater än vad de hade kunnat få från regionen.

Omöjligt ”informera bort” problemet

– De säger också att de ska informera bort dessa allvarliga problem. Men det är omöjligt, säger Mattias Lundekvam.
– Det går inte att informera den enskilde mer än vad som redan görs. Ändå ser både vi och regionens utredare att mängder av patienter köper hörapparater, helt i onödan.

Sista ordet inte sagt

Nu arbetar HRF vidare för att få bort checksystemen i både Stockholm och Skåne, lovar Mattias Lundekvam.

– Torsdagens beslut var ett nederlag för oss hörselskadade. Men sista ordet är inte sagt. Vi kommer aldrig att ge avkall på vår rätt till en hörselvård att lita på. Den rätten är absolut – både i Skåne i övriga landet.


Frågor och svar som lämnats till ansvariga politiker i Skåne:

HRF: Värna valfrihet i hörselvården – avveckla Rekvisition hörapparat

Självklart anser vi i Hörselskadades Riksförbund (HRF) att det är viktigt med valfrihet inom hörselvården. Självklart vill vi att varje patient ska ha stort inflytande över valet av hörapparater.

Men ”Rekvisition hörapparat” i Skåne har inte gett den enskilde större möjligheter att välja hörapparater. Tvärtom har systemet lett till mindre valfrihet och lägre delaktighet, visar den utredning ni har låtit göra. Patientinflytandet finns mest på pappret, inte i verkligheten.

Blir inte valfriheten större om det finns olika hörapparatsortiment att välja mellan?

Det skulle man kunna tro. Men i själva verket innebär detta system att de flesta hörselskadade har fått färre valmöjligheter.

Två stora hörapparattillverkare äger omkring 80 procent av audionommottagningarna i Region Skåne. Här är det nästan bara de egna hörapparatmärkena som rekommenderas och flera mottagningar avråder aktivt från Region Skånes sortiment, trots att det är utmärkt.

Detta innebär vilseledande information, som dessutom begränsar den enskildes möjligheter att få tillgång till bra hörapparater. Regionens utredning visar att Region Skånes egen audionommottagning samt leverantörsoberoende privata mottagningar i hög utsträckning förskriver de nyaste apparaterna med den senaste tekniken, medan de leverantörsägda mottagningarna i mycket hög utsträckning provar ut sina egna märken, oavsett tekniknivå.

Det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering visar dessutom att patienter som har fått hörapparater på rekvisition rankar sin delaktighet som signifikant lägre än om man har fått hörapparater ur regionens sortiment.

Gör rekvisitionerna att den enskilde får tillgång till bättre hörapparater?

De hörapparater som finns i Region Skånes upphandlade sortiment är mycket bra och tekniskt avancerade, konstaterar forskare och oberoende experter på hörteknik.

Påståenden om att regionens sortiment innehåller ”basprodukter” är helt missvisande. Sortimentet är ett av de bästa i landet och tillgodoser i stort sett alla behov.

Kan problemen lösas med mer information till patienterna?

Nej, knappast. Region Skåne har under många år arbetat systematiskt med att utveckla tydlig information och metoder för att säkerställa att patienterna tar del av informationen. Det är i stort sett omöjligt att göra mer än vad som redan har gjorts.

Enligt utredningens undersökning har 73 procent inte varit medvetna om att de har valt att köpa hörapparater med rekvisition. Detta trots att alla har fått en folder med tydlig information och även skrivit på att de har tagit del av informationen.

”Om man inte förstår informationen kan det ifrågasättas om valfriheten ger ett mervärde”, konstaterar regionens utredning.

En patient behöver kunna lita på sin vårdgivare. Om vårdgivaren rekommenderar en viss hörapparat är det oftast det valet patienten gör, helt naturligt. Den enskilde har ingen möjlighet att göra ett informerat val, eftersom det kräver audiologisk kompetens och tillgång till oberoende kvalitetsbedömningar och konkurrensneutral information om produkterna – och det saknas.

Finns det risk för vårdköer om Rekvisition hörapparat avvecklas?

Det går absolut att ha vårdval utan rekvisitioner. Och det är vårdvalet som påverkar köerna, inte hörselcheckarna.

Det har hävdats att många mottagningar kommer att läggas ner om hörselcheckarna avvecklas och att det skulle leda till växande köer. Men inget talar för att det skulle uppstå brist på mottagningar i Skåne. Östergötland och Uppsala län har vårdval utan hörselcheckar, och där finns flera av de aktörer som är verksamma i Skåne. Region Skånes ersättning till mottagningarna ligger dessutom högre än motsvarande ersättning i andra regioner med vårdval.

Om hörselcheckarna fasas ut får hörselvårdsaktörer större möjligheter att utveckla sin verksamhet med fokus på vårdkvaliteten, istället för produktförsäljning.

Vem vinner på systemet?

”Det är svårt att se att någon annan än de större hörapparattillverkarna har något att vinna på systemet med rekvisitioner”, konstaterar er utredning. Vi i HRF kan se att de som förlorar är desto fler. Det är Skånes 210 000 hörselskadade.

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.