Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-10-27">27 oktober 2019</time>

Fritt val-system i Skåne får underkänt av regionens egen utredning

Hand med hörapparater i siluett.

En ny utredning i Region Skåne har kommit fram till att Fritt val-systemet med hörselcheckar är negativt för både hörselskadade och regionen.
”Det är svårt att se att någon annan än de större hörapparattillverkarna har något att vinna på systemet”, konstaterar utredningen.
Nu uppmanar HRF ansvariga politiker att säga nej till hörselcheckar när frågan avgörs på torsdag.

Den nya utredningen av systemet med hörselcheckar (rekvisition) i Region Skåne är en saklig och tydlig genomgång, som ger klart besked: Det här systemet fungerar inte.

Mindre valfrihet

Det främsta syftet med hörselcheckarna var att ge ökad valfrihet. Men så blev det inte. Tvärtom, konstaterar utredningen: ”Urvalet av hörapparater kan snarare ha minskat än ökat då urvalet till stor del är beroende av vilken mottagning man valt.”

Detta beror på att två större hörapparattillverkare äger ungefär 80 procent av de privata audionommottagningarna i Skåne. Dessa mottagningar provar i stor utsträckning ut just de hörapparatmärken som deras ägarkoncerner säljer. Den enskilde får ofta inte tillgång till andra märken utan att byta mottagning, vilket inte är möjligt när utprovningen har påbörjats.

Lägre delaktighet

Utredningen konstaterar också att det har ”förekommit att patienter har betalat för produkter som kan anses vara sämre än de som fanns i det upphandlade sortimentet.”

Inte heller patientens delaktighet har ökat: ”Patienter som har fått sin hörapparat på rekvisition rankar sin delaktighet som signifikant lägre än om man fått den från regionens sortiment”, skriver utredningen.

73 procent vet inte att de köper

Den ursprungliga tanken var att hörselchecken bara skulle vara ett undantag. Alla skulle få bra hörapparater efter behov inom regionens sortiment, men det skulle samtidigt finnas en möjlighet till bidrag för den som ville köpa en viss produkt eller specialfunktion privat, trots att det inte fanns medicinska skäl till det.

Men idag är hörselcheckar och privat köp nära nog regel på en del mottagningar. Dessutom är det inte ovanligt att enskilda lägger tusentals kronor emellan, ur egen ficka.

Många är inte heller medvetna om att de gör ett privat köp. Cirka 73 procent av de patienter som har köpt hörapparater med hörselcheck var inte medvetna om det, enligt utredningens undersökningar.

Flera etiska problem

Utredningen framhåller också att rekvisition är förknippat med etiska svårigheter, och hänvisar bland annat till Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer), som har slagit fast att medfinansiering av hörapparater inte etiskt godtagbart utifrån principen om vård på lika villkor.

Utredningen anser även att det är etiskt diskutabelt att två hörapparattillverkare också är ägare till närmare 80 procent av audionommottagningarna.

”Ytterligare en aspekt är att audionomen kan ställas inför ett etiskt dilemma när man, samtidigt som man är en legitimerad professionell med skyldighet att hålla sig konkurrensneutral, av sin arbetsgivare kan förväntas att agera säljare för en specifik tillverkare.”

Nackdelar för regionen

Inte heller regionen vinner på systemet med hörselcheckar, bedömer utredningen. Bland annat innebär systemet att det blir svårare att upphandla hörapparater till regionens sortiment, eftersom det är mer lönsamt för företagen att sälja hörapparaterna privat.

Kritik från tunga instanser

HRF har kritiserat systemet med hörselcheckar ända sedan det infördes i Skåne och Stockholms län 2011, bland annat i rapporten ”Myternas marknad” (HRF 2014). Denna kritik har fått medhåll från en rad tunga instanser: Socialstyrelsen, Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) och den statliga Hjälpmedelsutredningen.

Systemet gör det möjligt att utnyttja hörselskadade och slå mynt av enskildas behov av hjälpmedel, anser HRF. Övertrampen har varit många under åren och varje vecka kontaktas HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen av personer som köpt eller uppmanats att köpa hörapparater, utan att veta att de ska ha möjlighet att få hörapparater från regionen.

Beslut på torsdag

På torsdag ska politikerna i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne besluta om att behålla eller fasa ut hörselcheckarna. Trots alla de negativa konsekvenser som påvisas i Region Skånes egen utredning är förslaget att behålla systemet, precis som det är.

Men HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam, hoppas att politikerna beslutar sig för att sätta patienternas och regionens intressen främst:

– Det går att ha ett väl fungerande vårdval även utan hörselcheckar. Om hörselcheckarna fasas ut skapas förutsättningar för riktig valfrihet, med möjlighet för fler aktörer. Det är bra för hörselskadade och det är bra för regionen. Och främjar hörselvård inriktad på kvalitet.

Länkar

Utredning avseende rekvisition hörapparat (FoUU-enheten Psykiatri och habilitering, Region Skåne, augusti 2019)

Tidigare artiklar

Region Skåne utreder att avskaffa hörselcheckarna (HRF.se 2019-05-10)

Hörselcheckar driver försäljning även i Skåne (HRF.se 2017-06-13)

Han höll på att bli pålurad dyra hörapparater (Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad 2017-06-13)

Hård kritik mot hörselcheckar från ny utredning (HRF.se 2017-05-31)

DEBATT: ”Satsa på riktig valfrihet för hörselskadade” (HRF.se 2017-05-31)

Hörselvård i Skåne styrs av hörapparatbolag: ”Rena svindleriet” (HRF.se 2015-11-02)

DEBATT: ”Ge valfrihet åt patienten – inte hörapparatindustrin” (Dagens Medicin 2018-03-02)

DEBATT: ”Hörselföretagarnas hopkok om Fritt val imponerar inte” (Dagens Medicin 2018-07-04)
DEBATT: ”Bottenbetyg är inget argument för Fritt val” (Dagens Medicin 2018-07-20)

Relaterade nyheter

 • HRF lämnar plattformen X
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-12-19">19 december 2023</time>

  HRF lämnar plattformen X

  Nu lämnar Hörselskadades Riksförbund (HRF) sociala medier-plattformen X. Kontot är inte längre aktivt.
  HRF anser att X har blivit en konfliktskapande kanal, full av hat, hot och desinformation, som inte är förenligt med vad HRF står för.

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.