Kategori: Pressmeddelande
Datum: <time datetime="2020-02-20">20 februari 2020</time>

Etiska rådet i Skåne tar avstånd från hörselcheckar

Brev från Etiska rådet i Skåne, med rubriken: "Yttrande rörande medfinansiering av hörapparater "

Nu tar Etiska rådet i Region Skåne avstånd från systemet med hörselcheckar i Skåne. Rådet uppmanar regionen att tillsvidare upphöra med så kallad ”medfinansiering av hörapparater”.
– Det här är en synnerligen skarp markering, som måste tas på största allvar. Ingen seriös politiker kan ignorera detta, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.

Det saknas ”en etisk, juridisk, hälsoekonomisk och medicinsk bedömning” av systemet med hörselcheckar. Det konstaterar Etiska rådet i Region Skåne i ett yttrande, där de tar avstånd från sådan medfinansiering av hörapparater ”inom det offentliga sjukvårdssystemet”. Rådet skriver att i frånvaro av en grundlig utredning bör regionen tillsvidare avstå från erbjudandet om medfinansiering.

”Synnerligen skarp markering”

Hörselskadades Riksförbund välkomnar Etiska rådets ställningstagande:

– Det här är en synnerligen skarp markering, som måste tas på största allvar. Ingen seriös politiker kan ignorera detta, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.
– Att Etiska rådet i Region Skåne nu tar avstånd från hela systemet med hörselcheckar innebär ett mycket kraftfullt ställningstagande, som bekräftar den kritik vi i Hörselskadades Riksförbund har framfört under flera år. En kritik som backas upp av bland annat Socialstyrelsen, Statens Medicinsk-etiska råd, den statliga Hjälpmedelsutredningen – och Region Skånes egen utredning.

Dömdes ut av regionens utredning

Etiska rådets avståndstagande kommer bara några månader efter att en utredning från Region Skåne dömde ut systemet med hörselcheckar (Rekvisition hörapparat). Utredningen visade att att checksystemet innebär minskad valfrihet för patienterna, vilseledande information och att hörselskadade ibland luras att betala tusentals kronor för sämre hörapparater.

”Det är svårt att se att någon annan än de större hörapparattillverkarna har något att vinna på systemet”, konstaterade utredningen, som visade att systemet har stora negativa konsekvenser för både hörselskadade patienter och regionen.

Trots det beslutade Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden i Skåne att hörselcheckarna ska vara kvar.

Två koncerner gynnas

De enda som gynnas av hörselchecksystemet är två stora hörapparatkoncerner och de mottagningskedjor de driver – Audika och Audionova. Här säljs de flesta av de utprovade hörapparaterna privat, trots att Region Skåne har ett utmärkt upphandlat sortiment.

Hos Audika sker 85 procent av hörapparatutprovningarna genom privat köp, vid Audionovas mottagningar är andelen 55 procent, visar statistik från Region Skåne (2019). På andra mottagningar handlar det om 0-13 procent.

”Dags att skrota hörselcheckarna”

Redan 2015 konstaterade Statens medicinsk-etiska råd (Smer) att så kallad medfinansiering av hörapparater inte är etiskt godtagbart.

– Nu är det dags för Region Skånes politiker att ta sitt ansvar för patienternas bästa och skrota hörselcheckarna, anser Mattias Lundekvam.

Relaterade nyheter

 • Region Uppsala kan införa kritiserat vårdsystem – vill ge hörapparatföretag ”extra förtjänst”
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2023-12-20">20 december 2023</time>

  Region Uppsala kan införa kritiserat vårdsystem – vill ge hörapparatföretag ”extra förtjänst”

  Region Uppsala kan vara på väg att införa hörselcheckar. I morgon, torsdag, tas beslut om ett hårt kritiserat vårdsystem som Region Stockholm nyligen beslutade att skrota.
  – Det här är chockerande. Regionen föreslås gynna hörapparatföretag på patienternas bekostnad, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF).

 • Ny förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2023-12-19">19 december 2023</time>

  Ny förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund

  Vid årsskiftet blir Ulf Olsson ny förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF). Han ersätter Mattias Lundekvam, som avgår för att istället tillträda som ny generalsekreterare den 1 januari.