Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från hörselvärlden
 • Malala har fått cochlea-implantat
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-02-03">3 februari 2013</time>

  Malala har fått cochlea-implantat

  En av världens mest beundrade personer har nu fått cochlea-implantat, uppger medier. Den pakistanska 15-åriga flickan Malala Yousefzai, fick mycket svåra skallskador och förlorade hörseln på sitt vänstra öra när hon nästan sköts till döds...

 • Östergötland kan bli föregångslän för vårdval inom hörselvården
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2013-01-29">29 januari 2013</time>

  Östergötland kan bli föregångslän för vårdval inom hörselvården

  I dag fattar Hälso- och sjukvårdsnämnden i Östergötland beslut om att gå vidare med vårdval inom hörselvården. Beslutet baseras på en utredning som får beröm av Hörselskadades Riksförbund (HRF): – Östergötland har nu möjlighet att...

 • Ökad risk för försämrade kognitiva förmågor hos äldre med hörselnedsättning
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-01-22">22 januari 2013</time>

  Ökad risk för försämrade kognitiva förmågor hos äldre med hörselnedsättning

  Äldre personer med hörselnedsättning löper 24 procent större risk att få försämrade kognitiva förmågor än äldre som hör bra. Det visar en forskningsstudie från det ansedda Johns Hopkins-universitetet i USA, som omfattade cirka 2 000 personer med...

 • Ungas hörselskadliga lyssningsvanor oroar audiologer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-01-17">17 januari 2013</time>

  Ungas hörselskadliga lyssningsvanor oroar audiologer

  – Vi kanske kommer att få en generation som har hörselproblem, tidigare än de annars skulle fått om vi inte ser upp med det här och det är oroande, säger professor Claes Möller vid audiologiska...

 • För få tydliga krav på textning i public service-utredningen, anser HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-01-16">16 januari 2013</time>

  För få tydliga krav på textning i public service-utredningen, anser HRF

  Public service-utredningens betänkande, ”Nya villkor för public service” (SOU 2012:59), är inte tillräckligt tydlig när det gäller krav på textning och tillgänglighet för hörselskadade. Det anser HRF, som i sitt remissvar framhåller att det nu...

 • Nu ska det bli enklare att få arbetshjälpmedel
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-01-15">15 januari 2013</time>

  Nu ska det bli enklare att få arbetshjälpmedel

  Nu ska det bli enklare att få arbetshjälpmedel. Användare ska kunna vända sig till en enda myndighet. Det föreslår FunkA-utredningen i sitt slutbetänkande, där HRFs synpunkter har fått tydligt genomslag. I dag är ansvaret för...

 • ”Du ser inte hörselskadad ut”, sa vårdcentralen
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-01-15">15 januari 2013</time>

  ”Du ser inte hörselskadad ut”, sa vårdcentralen

  ”Du ser inte hörselskadad ut”. Det fick en gravt hörselskadad kvinna veta när hon besökte en vårdcentral i Katrineholm. Anledningen till att hon var på vårdcentralen var just att hon hörde så dåligt att hon inte...

 • Stressade kvinnor kan bli ljudöverkänsliga vid ökad stress
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-01-14">14 januari 2013</time>

  Stressade kvinnor kan bli ljudöverkänsliga vid ökad stress

  Kvinnor som är utmattade av stress löper ökad risk att drabbas av ljudöverkänslighet om de utsätts för ytterligare stressmoment. Det visar en studie från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet. I undersökningen testades 348 personers ljudkänslighet efter att...

 • Lyckades återskapa hörselceller med hjälp av läkemedel
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-01-09">9 januari 2013</time>

  Lyckades återskapa hörselceller med hjälp av läkemedel

  För första gången har forskare i USA lyckats återskapa hårceller i örat (hörselceller) på möss med hjälp av läkemedel. Det här kan få stor betydelse för utvecklingen av behandlingar som kan minska eller bota hörselnedsättning, tror...

 • Viktig skärpning av Boverkets ljudmiljöregler – men inte för skolan
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-01-08">8 januari 2013</time>

  Viktig skärpning av Boverkets ljudmiljöregler – men inte för skolan

  I sommar skärper Boverket byggreglerna när det gäller ljudmiljön i publika lokaler, bland annat tågstationer och vårdcentraler. Hörbarheten ska bli bättre. Det här är ett viktigt steg i rätt riktning, anser Hörselskadades Riksförbund (HRF), som länge har...

 • Elev tvingades lämna friskola på grund av hörselnedsättning
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2013-01-03">3 januari 2013</time>

  Elev tvingades lämna friskola på grund av hörselnedsättning

  En elev tvingades lämna Internationella Engelska skolan i Enskede, IES, då det kom fram att han hade nedsatt hörsel. Skolinspektionen säger nu att man inte tycker att skolan har följt skollagen, som säger att en...

 • Hård kritik mot hörselföretags marknadsföring: ”Att erbjuda vård är inte som att sälja tvättmedel”
  Kategori: Hörselveckan
  Datum: <time datetime="2013-01-03">3 januari 2013</time>

  Hård kritik mot hörselföretags marknadsföring: ”Att erbjuda vård är inte som att sälja tvättmedel”

  ISVTs Rapport anklagas nu Hörsam, ett av de största hörselvårdsföretagen i Stockholm och Skåne, för vilseledande marknadsföring. Företaget skickade i höstas ut en blankett som var förvillande lik landstingets, där man bara kunde välja mellan...