Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-01-16">16 januari 2013</time>

För få tydliga krav på textning i public service-utredningen, anser HRF

Public service-utredningens betänkande, ”Nya villkor för public service” (SOU 2012:59), är inte tillräckligt tydlig när det gäller krav på textning och tillgänglighet för hörselskadade. Det anser HRF, som i sitt remissvar framhåller att det nu måste ställas krav på att alla program på svenska i SVT1, SVT2 och SVTs övriga programtjänster – inklusive regionala tv-program och SVT Play – ska textas. Det här är redan det uttalade målet för SVTs nuvarande sändningstillstånd 2010-2013, och det står klart att målet inte kommer att hinna uppfyllas innan avtalsperioden går ut. Ändå innehåller inte utredningens betänkande något krav på 100 procent textning.

HRF efterlyser också ett tydligt åtagande när det gäller en satsning på textning via taligenkänning, vilket är en förutsättning för bättre kvalitet på direkttextningen. Sverige ligger efter andra europeiska länder när det gäller detta.

Betänkandet har inte heller tillräckligt tydliga skrivningar när det gäller god hörbarhet. Det finns en policy kring detta, men det är dåligt ställt med efterlevnaden.

HRFs remissvar

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.