Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2022-03-03">3 mars 2022</time>

Hörselvård att lita på – viktigt för Sverige och världen

Hörselvård har oerhört stor betydelse för folkhälsan, konstaterar världshälsoorganisationen WHO. Men bara en bråkdel av världens 500 miljoner hörselskadade får den hörselvård och de hjälpmedel de behöver.
Vi behöver en hörselvård att lita på, både i Sverige och världen, konstaterar HRF i dag, den 3 mars – World Hearing Day.

Hörselvård är livsviktigt för hörselskadade – och värdefullt för hela samhället, anser HRF. Rätt insatser i rätt tid förebygger ohälsa och skapar förutsättningar för delaktighet.

Denna syn delas av världshälsoorganisationen WHO, som förra året släppte rapporten World Report on Hearing.
Den visar bland annat att det behövs omedelbara satsningar på hörselvård i hela världen, så att betydligt fler får tillgång till behandlingar och hörhjälpmedel. Den framhåller också att hörselvård är kostnadseffektivt och en investering som ger stora vinster, för både individ och samhälle.

HRFs mål: Hörselvård att lita på, i hela landet

Vi i HRF vill att hörselskadade ska ha tillgång till allsidig hörselvård av hög kvalitet i hela landet.

Vi anser att hörselvården ska vara samhällsfinansierad och erbjuda ett brett utbud av behandlingar, hjälpmedel och andra insatser för alla typer av hörselskador, utifrån en helhetssyn på individens behov.

Vi vill också att alla som har en hörselskada ska kunna känna ett odelat förtroende för hörselvården. När vi vänder oss till hörselvården ska vi kunna lita på att vården alltid utförs på ett seriöst och etiskt sätt, med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet. De vårdgivare vi möter ska alltid sätta patientens bästa främst.

Det här innebär att samhället måste ta ansvar för att säkra en trygg hörselvård, utan oseriösa aktörer, vilseledande marknadsföring och lurendrejeri. Alla ska få den hörselvård de behöver, inom rimlig tid och utan att drabbas av oskäliga, begränsande eller diskriminerande kostnader. Ingen ska behöva avstå från hörselvård och de hjälpmedel de behöver av ekonomiska skäl.

En hörselvård att lita på är viktigt för hela samhället. Rätt hörselvårdsinsatser i rätt tid motverkar ohälsa och utanförskap bland 1,5 miljoner människor runt om i landet. Ett Sverige med bra hörselvård är ett starkare och friskare Sverige.

Läs mer om vad HRF vill med hörselvården i våra styrdokument: Intressepolitiskt program och Prioriterade områden 2022-2025.

Sju tips för bättre kommunikation

Det finns många saker du kan göra för att förbättra din egen hörselsituation. Här är några tips:

 • Testa din hörsel. Du kan göra en enkel snabbkoll med HRFs Hörseltestaren eller vänd dig direkt till hörselvården för en hörselundersökning.
 • Skaffa hörapparater. Om du vet att du behöver hörapparater, dröj inte. Ta steget och vänd dig till hörselvården för att prova ut hörapparater.
 • Skaffa andra hörhjälpmedel. Hörapparater räcker inte alltid till. När du kopplar hörapparaterna till teleslinga, streamer och andra kommunikationslösningar hör du oftast bättre.
 • Fråga om hörselimplantat. Om din hörsel blivit sämre och hörapparater och andra hörhjälpmedel inte räcker till, fråga din audionom om hörselimplantat kan vara något för dig.
 • Utveckla dina hörselstrategier. Sätt dig på rätt ställe, plocka fram textning på tv:n, skriv ett sms istället för att ringa. Det finns många sätt att underlätta kommunikationen. Kolla gärna på HRFs tips för samtal med nedsatt hörsel.
 • Testa tolkning. Har du svårt att höra på möten, trots hörapparater och teleslinga? Prova gärna skrivtolkning, om du inte har gjort det. Eller teckenspråkstolkning eller TSS-tolkning, om det passar dig bättre.
 • Hämta kunskap hos Hörsellinjen. På hörsellinjen.se hittar du en massa information och matnyttiga länkar. Du kan även kontakta HRFs rådgivare genom att mejla din fråga eller ringa 0771-888 000. Är du medlem i HRF? Då kan du boka en halvtimmes rådgivning!

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.