Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2022-05-24">24 maj 2022</time>

SVT: Extraordinära nyheter ska alltid teckenspråkstolkas

teckenspråkstolk framför bild med nyhetsuppläsare på Rapport.
Foto: SVT

Nu har SVT beslutat att extraordinära nyhetssändningar inte bara ska textas, utan också parallellsändas med teckenspråkstolkning.
– Bra, SVT! Att alla kan ta del av nyheterna handlar om trygghet, säkerhet och allas lika värde, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.

Terrordåd på Drottninggatan, krigsutbrott i Ukraina… När det ofattbara händer är vårt behov av nyheter oändligt stort.

Och numera textas i stort sett allt som sänds i SVT, tack vare HRF. Textning har blivit en självklarhet i public service-tv. Otextat är undantag, och då oftast på grund av tekniska problem.

Parallellsänder i SVT2

Nu blir även teckenspråkstolkningen mer självklar.

SVTs företagsledning har beslutat att vid extraordinära nyhetslägen, då program i SVT1 bryts för nyhetssändning, ska SVT inte bara texta, utan också parallellsända teckenspråkstolkning i SVT2.

Kritik efter Drottninggatan

Även detta är tack vare krav från HRF och övriga hörsel- och dövrörelsen.
Efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017 riktade HRF och elva andra organisationer hård kritik mot SVT för att teckenspråkstolkningen dröjde fyra timmar.

Kritiken ledde till att teknik, organisation och rutiner sågs över, och SVT tog beslut om teckenspråkstolkning av nyheter.

Pressträffar med text och tolkning

När coronapandemin bröt ut krävde HRF skrivtolkning och teckenspråkstolkning av Folkhälsomyndighetens pressträffar, både på SVT och i myndighetens Youtube-kanal. Samma sak när Försvarsmakten började med regelbundna pressträffar.

Det blev verklighet nästan omedelbart, och gav SVT viktiga, positiva erfarenheter. Det blev tydligt att tillgänglighet inte behöver vara så svårt, men betyder otroligt mycket för tittarna.

”Alla ska kunna följa nyheterna i SVT”

Sedan den 24 februari har det varit en mängd extraordinarie nyhetssändningar i SVT, med både textning och teckenspråkstolkning. När nu valrörelsen står för dörren konstaterar SVT att nyhetstrycket kommer fortsätta vara stort.

– De senaste årens händelser har skapat en helt ny mediasituation som ställer höga krav. Det är viktigt att alla kan följa nyhetsläget i SVT, och tillgänglighetstjänsterna utvecklas ständigt för att bli ännu bättre, skriver SVT i ett pressmeddelande.
– Parallellsänd teckenspråkstolkning i SVT2 vid högsta nyhetsläge är ytterligare ett steg framåt.

Tidigare, relaterade nyheter:

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.