Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2022-06-30">30 juni 2022</time>

Nu öppnar regeringen för nationella riktlinjer för hörselvård

Kvinna med märkt hår och blå tröja får en hörapparat placerad bakom örat av person med vit rock.

På torsdagen togs första steget mot en mer jämlik hörselvård.
Då fick Socialstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att ta fram nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel – något som HRF länge efterlyst.

Hörselvården i Sverige är ojämlik. Avgifter, köer, vårdtillgång och andra villkor varierar kraftigt mellan olika delar av landet. I en region kan patienter få betala flera tusen för att få hörapparater. I en annan region bara besöksavgiften.

Genomslag för för HRFs krav

HRF har därför drivit krav på nationella riktlinjer för hörselvård och hjälpmedel. Så sent som förra våren skrev HRF och Funktionsrätt Sverige till regeringen med krav på bland annat nationella riktlinjer för hjälpmedel.

Och nu har det gett resultat. På torsdagen beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att ta fram nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Senast den 12 februari 2023 ska analysen vara klar.

Kan ge ökad jämlikhet och kvalitet

Det här är en viktig framgång för HRF, som på sikt kan göra stor skillnad för hörselskadade.

Nationella riktlinjer är visserligen bara vägledande för regionernas beslutsfattare, men de baseras på forskning och beprövad erfarenhet och kan bli ett viktigt verktyg för att säkerställa jämlik och hög kvalitet inom hörselvården, både vad gäller rehabilitering och hjälpmedel.

Hård kritik från Socialstyrelsen

I sitt beslut hänvisar regeringen till Socialstyrelsens statistik om hjälpmedelssituationen, som visar stora skillnader i landet, vad gäller avgifter och utbud.

Socialstyrelsen har riktat särskilt hård kritik mot avgifterna inom hörselvårdsområdet. I en tidigare rapport från Socialstyrelsen konstaterades att avgiftsskillnaderna ”inte är förenliga med syftet bakom de styrdokument och regler som landsting/regioner har att följa” samt att ”skillnaderna kan i praktiken innebära olika förutsättningar för användarna att få tillgång till förskrivna hjälpmedel”.

Orimliga väntetider

Orimligt långa köer är ett annat stort problem inom hörselvården i flera regioner. På sina håll är väntetiderna uppåt 18 månader för ett första besök för hörapparatutprovning.

Brist på audionomer och organisatoriska problem innebär att hörselvården får svårt att leva upp till vårdgarantin.

Inte heller kravet på ”patientnära vård” uppfylls över hela landet när det gäller hörselvård.

Hörselvård viktigt för folkhälsan

Över 1,5 miljoner i Sverige lever med en hörselnedsättning. Men alltför få har fått den hörselvård de behöver, och köer och avgifter lägger ytterligare hinder i vägen.

Det innebär stora risker, både för individen och för samhället i stort. Obehandlad hörselnedsättning är bland annat den största riskfaktorn för demens, enligt The Lancet Commission – en internationell tvärvetenskaplig studie om demens (2020).

Hörselvård har stor betydelse för folkhälsan, konstaterar världshälsoorganisationen WHO i sin World Report on Hearing (2021), och uppmanar alla stater att satsa på hörselscreening och hörselvård.

Så vill HRF ha hörselvården

HRF anser att det ska finnas en allmän, samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, är likvärdig i hela landet och ger hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel och andra insatser inom rimlig tid.

Tillgång till hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel får aldrig begränsas av individens ekonomi, kunskaper och förmåga att ställa krav eller styras av vårdgivares ekonomiska intressen.

Läs mer i HRFs intressepolitiska program.

Relaterade nyheter

 • Åtta hörselsmarta sommartips
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-07-08">8 juli 2022</time>

  Åtta hörselsmarta sommartips

  Blir du trött av vardagens ljud och kommunikationskrav? Passa då på och njut av en hörselsmart semester. Vi har samlat åtta tips på hur du kan ta ledigt från ljudstressen under sommarens lugn. Kanske kan de hjälpa dig att hitta ditt hörselsmarta jag?

 • DEBATT: En av fem väljare stängs ute från Almedalsveckan
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-07-06">6 juli 2022</time>

  DEBATT: En av fem väljare stängs ute från Almedalsveckan

  "1,5 miljoner människor i Sverige hör dåligt. Var femte väljare. Trots det saknas teleslinga på 65 procent av arrangemangen under årets Almedalsvecka. Och cirka 95 procent av webbsändningarna är otextade", skriver Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande, på News55 Debatt. "Det är dags att utropa Almedalsveckan till en tillgänglig mötesplats – och våga ställa krav på arrangörerna."

 • Besviken på tillgängligheten i Almedalen
  Kvinna i gul kjol och svart tröja med bokstäverna SVT står med filmkamera framför man i kavaj och som tecknar. Omgivning: Grön gräsmatta i park.
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-07-05">5 juli 2022</time>

  Besviken på tillgängligheten i Almedalen

  Almedalen är mindre tillgängligt än före pandemin, med färre teleslingor och alltför lite textat. Det berättar HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam för SVT Nyhetstecken. Men en sak är bättre: Nu skrivtolkas partiledartalen, direkt i mobilen.