Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2022-06-30">30 juni 2022</time>

Nu öppnar regeringen för nationella riktlinjer för hörselvård

Kvinna med mörkt hår och blå tröja får en hörapparat placerad bakom örat av person med vit rock.

På torsdagen togs första steget mot en mer jämlik hörselvård.
Då fick Socialstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att ta fram nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel – något som HRF länge efterlyst.

Hörselvården i Sverige är ojämlik. Avgifter, köer, vårdtillgång och andra villkor varierar kraftigt mellan olika delar av landet. I en region kan patienter få betala flera tusen för att få hörapparater. I en annan region bara besöksavgiften.

Genomslag för för HRFs krav

HRF har därför drivit krav på nationella riktlinjer för hörselvård och hjälpmedel. Så sent som förra våren skrev HRF och Funktionsrätt Sverige till regeringen med krav på bland annat nationella riktlinjer för hjälpmedel.

Och nu har det gett resultat. På torsdagen beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att ta fram nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Senast den 12 februari 2023 ska analysen vara klar.

Kan ge ökad jämlikhet och kvalitet

Det här är en viktig framgång för HRF, som på sikt kan göra stor skillnad för hörselskadade.

Nationella riktlinjer är visserligen bara vägledande för regionernas beslutsfattare, men de baseras på forskning och beprövad erfarenhet och kan bli ett viktigt verktyg för att säkerställa jämlik och hög kvalitet inom hörselvården, både vad gäller rehabilitering och hjälpmedel.

Hård kritik från Socialstyrelsen

I sitt beslut hänvisar regeringen till Socialstyrelsens statistik om hjälpmedelssituationen, som visar stora skillnader i landet, vad gäller avgifter och utbud.

Socialstyrelsen har riktat särskilt hård kritik mot avgifterna inom hörselvårdsområdet. I en tidigare rapport från Socialstyrelsen konstaterades att avgiftsskillnaderna ”inte är förenliga med syftet bakom de styrdokument och regler som landsting/regioner har att följa” samt att ”skillnaderna kan i praktiken innebära olika förutsättningar för användarna att få tillgång till förskrivna hjälpmedel”.

Orimliga väntetider

Orimligt långa köer är ett annat stort problem inom hörselvården i flera regioner. På sina håll är väntetiderna uppåt 18 månader för ett första besök för hörapparatutprovning.

Brist på audionomer och organisatoriska problem innebär att hörselvården får svårt att leva upp till vårdgarantin.

Inte heller kravet på ”patientnära vård” uppfylls över hela landet när det gäller hörselvård.

Hörselvård viktigt för folkhälsan

Över 1,5 miljoner i Sverige lever med en hörselnedsättning. Men alltför få har fått den hörselvård de behöver, och köer och avgifter lägger ytterligare hinder i vägen.

Det innebär stora risker, både för individen och för samhället i stort. Obehandlad hörselnedsättning är bland annat den största riskfaktorn för demens, enligt The Lancet Commission – en internationell tvärvetenskaplig studie om demens (2020).

Hörselvård har stor betydelse för folkhälsan, konstaterar världshälsoorganisationen WHO i sin World Report on Hearing (2021), och uppmanar alla stater att satsa på hörselscreening och hörselvård.

Så vill HRF ha hörselvården

HRF anser att det ska finnas en allmän, samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, är likvärdig i hela landet och ger hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel och andra insatser inom rimlig tid.

Tillgång till hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel får aldrig begränsas av individens ekonomi, kunskaper och förmåga att ställa krav eller styras av vårdgivares ekonomiska intressen.

Läs mer i HRFs intressepolitiska program.

Relaterade nyheter

 • Nya planer på avgiftschock i Region Västmanland
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-03-21">21 mars 2023</time>

  Nya planer på avgiftschock i Region Västmanland

  Nu hotas hörselskadade i Västmanland än en gång av en avgiftschock. I morgon, onsdag, ska regionens hälso- och sjukvårdsnämnd ta ställning till ett förslag som innebär att de flesta får betala 2 200 kronor för hörapparater – Sveriges högsta utprovningsavgift.

 • Ny utredning riktar allvarlig kritik mot ”Friare val” i Skåne
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-03-17">17 mars 2023</time>

  Ny utredning riktar allvarlig kritik mot ”Friare val” i Skåne

  Ännu en utredning pekar på mycket allvarliga brister inom hörselvården i Region Skåne. Allt fler köper sina hörapparater privat, helt i onödan. Det finns "risk att patienter uppmuntras av förskrivaren att välja Friare val", enligt utredningen.

 • HRF diskuterade arbetslivsfrågor med Magdalena Andersson
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-03-07">7 mars 2023</time>

  HRF diskuterade arbetslivsfrågor med Magdalena Andersson

  Vi behöver stoppa utslagningen av hörselskadade från arbetslivet och värna rätten till hörselvård utifrån behov. Det var ett par av de frågor som HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam tog upp på måndagen, när han träffade Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.