Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2021-03-02">2 mars 2021</time>

Krav på bättre statlig styrning av hjälpmedelstillgång

Kvinna med hörapparat sedd bakifrån samtalar med annan kvinna.
Foto: Mark Paton

Tillgången till hjälpmedel är ojämlik. Den enskildes möjligheter styrs av var i landet man bor och plånbokens storlek.
Därför kräver Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Funktionsrätt Sverige att regeringen griper in, med förbättrad statlig styrning på hjälpmedelsområdet.

Nyligen fick socialminister Lena Hallengren (S) en skrivelse, där HRF och Funktionsrätt Sverige kräver en översyn av  hjälpmedelsregleringen samt förbättrad statlig styrning på hjälpmedelsområdet. De föreslår därför att regeringen:

 • skyndsamt tar tag i förslagen i Hjälpmedelsutredningen.
 • utser ett nationellt kunskapscenter för hjälpmedel.
 • tar fram nationella riktlinjer för hjälpmedel, bland annat rörande samhällsekonomisk nytta av hjälpmedel, lämplig gränsdragning mellan konsumentprodukter och hjälpmedel, samt användarnas kostnader för hjälpmedel, i syfte att minska ojämlikhet mellan individer och regionala skillnader i förskrivning och användande av hjälpmedel.

”Avskräckande exempel”

Utvecklingen inom hjälpmedelsområdet är oroande, anser de båda organisationerna: ”Tillgången till hjälpmedel varierar beroende på var man bor och vilken plånbok man har. Det finns också brister gällande information och stöd över landet, vilket ger ett ojämlikt utfall”, skriver de.

Särskilt nämns abonnemangsavgifterna för hjälpmedel i Region Örebro, som beskrivs som ”ett tydligt avskräckande exempel där personer med funktionsnedsättning med behov av hjälpmedel sätts på undantag från hälso- och sjukvårdslagen”.

HRF och Funktionsrätt Sverige riktar hård kritik mot att Region Örebro därmed skjuter över kostnader på individen utanför högkostnadsskyddet: ”En månadsavgift på 65 kronor tas ut för hjälpmedel vilket i praktiken innebär att personer med funktionsnedsättning måste betala en extra ”skatt” för att stärka regionens ekonomi. För hörselskadade överstiger dessutom avgiften regionens kostnad för hjälpmedel.”

Nationella riktlinjer saknas

Skrivelsen till socialministern är kritisk till att utvecklingen inom hjälpmedelsområdet står stilla. Det har till exempel inte hänt mycket med förslagen i Hjälpmedelsutredningen, som bland annat handlade om avgiftsregleringar inom hjälpmedelsområdet.

Nationella riktlinjer för hjälpmedel skulle behövas för att komma till rätta med de ojämlika hjälpmedelsavgifterna samt ”att minska ojämlikhet mellan individer och regionala skillnader i förskrivning och användande av hjälpmedel”, skriver HRF och Funktionsrätt Sverige. De efterlyser även ett nationellt kunskapscenter för hjälpmedel, med samlad expertis inom området.

Länkar

Skrivelse till socialministern: Behovet av en förbättrad statlig styrning på hjälpmedelsområdet (2021-02-01)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.