Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2021-03-02">2 mars 2021</time>

Krav på bättre statlig styrning av hjälpmedelstillgång

Kvinna med hörapparat sedd bakifrån samtalar med annan kvinna.
Foto: Mark Paton

Tillgången till hjälpmedel är ojämlik. Den enskildes möjligheter styrs av var i landet man bor och plånbokens storlek.
Därför kräver Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Funktionsrätt Sverige att regeringen griper in, med förbättrad statlig styrning på hjälpmedelsområdet.

Nyligen fick socialminister Lena Hallengren (S) en skrivelse, där HRF och Funktionsrätt Sverige kräver en översyn av  hjälpmedelsregleringen samt förbättrad statlig styrning på hjälpmedelsområdet. De föreslår därför att regeringen:

 • skyndsamt tar tag i förslagen i Hjälpmedelsutredningen.
 • utser ett nationellt kunskapscenter för hjälpmedel.
 • tar fram nationella riktlinjer för hjälpmedel, bland annat rörande samhällsekonomisk nytta av hjälpmedel, lämplig gränsdragning mellan konsumentprodukter och hjälpmedel, samt användarnas kostnader för hjälpmedel, i syfte att minska ojämlikhet mellan individer och regionala skillnader i förskrivning och användande av hjälpmedel.

”Avskräckande exempel”

Utvecklingen inom hjälpmedelsområdet är oroande, anser de båda organisationerna: ”Tillgången till hjälpmedel varierar beroende på var man bor och vilken plånbok man har. Det finns också brister gällande information och stöd över landet, vilket ger ett ojämlikt utfall”, skriver de.

Särskilt nämns abonnemangsavgifterna för hjälpmedel i Region Örebro, som beskrivs som ”ett tydligt avskräckande exempel där personer med funktionsnedsättning med behov av hjälpmedel sätts på undantag från hälso- och sjukvårdslagen”.

HRF och Funktionsrätt Sverige riktar hård kritik mot att Region Örebro därmed skjuter över kostnader på individen utanför högkostnadsskyddet: ”En månadsavgift på 65 kronor tas ut för hjälpmedel vilket i praktiken innebär att personer med funktionsnedsättning måste betala en extra ”skatt” för att stärka regionens ekonomi. För hörselskadade överstiger dessutom avgiften regionens kostnad för hjälpmedel.”

Nationella riktlinjer saknas

Skrivelsen till socialministern är kritisk till att utvecklingen inom hjälpmedelsområdet står stilla. Det har till exempel inte hänt mycket med förslagen i Hjälpmedelsutredningen, som bland annat handlade om avgiftsregleringar inom hjälpmedelsområdet.

Nationella riktlinjer för hjälpmedel skulle behövas för att komma till rätta med de ojämlika hjälpmedelsavgifterna samt ”att minska ojämlikhet mellan individer och regionala skillnader i förskrivning och användande av hjälpmedel”, skriver HRF och Funktionsrätt Sverige. De efterlyser även ett nationellt kunskapscenter för hjälpmedel, med samlad expertis inom området.

Länkar

Skrivelse till socialministern: Behovet av en förbättrad statlig styrning på hjälpmedelsområdet (2021-02-01)

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.