Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-03-20">20 mars 2019</time>

HRF varnar för sänkta ljudmiljökrav på arbetsplatser

Kontorslandskap med många bås i ett rum

”En dramatisk försämring”. Det säger HRF om Arbetsmiljöverkets förslag att sänka ljudmiljökraven i föreskrifterna för arbetsplatsens utformning. De allvarliga bullerproblemen i arbetslivet tas inte på allvar, tycker HRF, som istället vill införa Obligatorisk Akustikkontroll på arbetsplatser.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) är mycket viktiga för Sveriges drygt 700 000 hörselskadade i yrkesverksam ålder. Här fastställs vad arbetsgivare behöver tänka på för att skapa en arbetsplats med en sund arbetsmiljö, som tar hänsyn till olika arbetstagares behov.

När nu Arbetsmiljöverket gör en översyn fanns därför stora förväntningar på tydliga ljudmiljökrav. Men istället blev det tvärtom. I det nya textförslaget är ljudmiljöfrågorna ”styvmoderligt behandlade”, konstaterar HRF i sitt remissvar.  

”Stor besvikelse”

Två paragrafer i förslaget till ändrade föreskrifter berör buller – och de är ”en stor besvikelse”, skriver HRF.

”Att nöja sig med att betona att bullerexponering och installationer ska hålla bullernivån på ’lägsta praktiska ljudnivå’ är inte att ta de allvarliga bullerproblem som finns i arbetslivet på allvar. Att rent allmänt hänvisa till Arbetsmiljöverkets Bullerföreskrifter räcker inte heller, Föreskrifter om Arbetsplatsens Utformning är en så viktig regelsamling att den måste kunna stå på egna ben.”

Stort och växande problem i arbetslivet

Störande ljud är ett stort och växande problem i arbetslivet, inte minst i skolmiljö och i samband med övergång till öppna kontorslandskap. Det här är något som HRF har uppmärksammat i tio års tid, bland annat i rapporten ”Kakofonien”.

”Allt färre berörs av gamla tiders bullerproblem med slamrande maskiner och hörselkåpor. Många fler berörs av lågfrekvent, störande buller med dålig taluppfattbarhet och koncentrationsproblem som följd. Något som också bidrar till stress och utmattning. Alla som utsätts påverkas, men hörselskadade drabbas hårdast”, skriver HRF i remissvaret.

HRF riktar därför hård kritik mot de ”svaga och till intet förpliktigande skrivningarna” i föreslaget, som ”innebär en närmast dramatisk försämring när det gäller behandlingen av bullerproblem jämfört med nu gällande föreskrifter”.

Föreslår obligatorisk akustikkontroll

HRF föreslår istället att Arbetsmiljöverket ska ta ett rejält kliv i motsatt riktning och införa krav på regelbunden Obligatorisk Akustikkontroll, OAK, i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning.

En sådan OAK skulle motsvara dagens Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK, som ställer tydliga och mätbara krav på ventilation i arbetslokaler, inklusive skollokaler. Det finns redan förslag till en sådan OAK framtagna av forskare vid Linköpings Universitet och Högskolan i Gävle.

Fördelar med hörselkontroller

Allt är inte dåligt i det nya förslaget till föreskrifter. HRF berömmer att den nya texten tar upp konkreta exempel på vad som krävs för att arbetsplatser ska vara tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar.

HRF är också positiva till att föreskrifterna lyfter fram fördelarna med regelbundna hörselkontroller för fler grupper av arbetstagare.

Relaterade nyheter

 • DEBATT: ”Vi har inte råd att förlora en enda minut till”
  Ulf Kristersson står framför publik .
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-09-28">28 september 2022</time>

  DEBATT: ”Vi har inte råd att förlora en enda minut till”

  Reformera tolktjänsten nu! Den uppmaningen riktar HRF och sex andra organisationer till den tillträdande regeringen på Altinget Debatt: "Det tog över tio år att komma till de tolktjänstförslag och den handlingsplan som nu ligger på bordet. Vi har inte råd att förlora en enda minut till. Nu är det bråttom att ge döva, hörselskadade och personer med dövblindhet en ärlig chans."

 • Åtta hörselsmarta sommartips
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-07-08">8 juli 2022</time>

  Åtta hörselsmarta sommartips

  Blir du trött av vardagens ljud och kommunikationskrav? Passa då på och njut av en hörselsmart semester. Vi har samlat åtta tips på hur du kan ta ledigt från ljudstressen under sommarens lugn. Kanske kan de hjälpa dig att hitta ditt hörselsmarta jag?

 • DEBATT: En av fem väljare stängs ute från Almedalsveckan
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-07-06">6 juli 2022</time>

  DEBATT: En av fem väljare stängs ute från Almedalsveckan

  "1,5 miljoner människor i Sverige hör dåligt. Var femte väljare. Trots det saknas teleslinga på 65 procent av arrangemangen under årets Almedalsvecka. Och cirka 95 procent av webbsändningarna är otextade", skriver Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande, på News55 Debatt. "Det är dags att utropa Almedalsveckan till en tillgänglig mötesplats – och våga ställa krav på arrangörerna."