Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-03-20">20 mars 2019</time>

HRF varnar för sänkta ljudmiljökrav på arbetsplatser

Kontorslandskap med många bås i ett rum

”En dramatisk försämring”. Det säger HRF om Arbetsmiljöverkets förslag att sänka ljudmiljökraven i föreskrifterna för arbetsplatsens utformning. De allvarliga bullerproblemen i arbetslivet tas inte på allvar, tycker HRF, som istället vill införa Obligatorisk Akustikkontroll på arbetsplatser.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) är mycket viktiga för Sveriges drygt 700 000 hörselskadade i yrkesverksam ålder. Här fastställs vad arbetsgivare behöver tänka på för att skapa en arbetsplats med en sund arbetsmiljö, som tar hänsyn till olika arbetstagares behov.

När nu Arbetsmiljöverket gör en översyn fanns därför stora förväntningar på tydliga ljudmiljökrav. Men istället blev det tvärtom. I det nya textförslaget är ljudmiljöfrågorna ”styvmoderligt behandlade”, konstaterar HRF i sitt remissvar.  

”Stor besvikelse”

Två paragrafer i förslaget till ändrade föreskrifter berör buller – och de är ”en stor besvikelse”, skriver HRF.

”Att nöja sig med att betona att bullerexponering och installationer ska hålla bullernivån på ’lägsta praktiska ljudnivå’ är inte att ta de allvarliga bullerproblem som finns i arbetslivet på allvar. Att rent allmänt hänvisa till Arbetsmiljöverkets Bullerföreskrifter räcker inte heller, Föreskrifter om Arbetsplatsens Utformning är en så viktig regelsamling att den måste kunna stå på egna ben.”

Stort och växande problem i arbetslivet

Störande ljud är ett stort och växande problem i arbetslivet, inte minst i skolmiljö och i samband med övergång till öppna kontorslandskap. Det här är något som HRF har uppmärksammat i tio års tid, bland annat i rapporten ”Kakofonien”.

”Allt färre berörs av gamla tiders bullerproblem med slamrande maskiner och hörselkåpor. Många fler berörs av lågfrekvent, störande buller med dålig taluppfattbarhet och koncentrationsproblem som följd. Något som också bidrar till stress och utmattning. Alla som utsätts påverkas, men hörselskadade drabbas hårdast”, skriver HRF i remissvaret.

HRF riktar därför hård kritik mot de ”svaga och till intet förpliktigande skrivningarna” i föreslaget, som ”innebär en närmast dramatisk försämring när det gäller behandlingen av bullerproblem jämfört med nu gällande föreskrifter”.

Föreslår obligatorisk akustikkontroll

HRF föreslår istället att Arbetsmiljöverket ska ta ett rejält kliv i motsatt riktning och införa krav på regelbunden Obligatorisk Akustikkontroll, OAK, i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning.

En sådan OAK skulle motsvara dagens Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK, som ställer tydliga och mätbara krav på ventilation i arbetslokaler, inklusive skollokaler. Det finns redan förslag till en sådan OAK framtagna av forskare vid Linköpings Universitet och Högskolan i Gävle.

Fördelar med hörselkontroller

Allt är inte dåligt i det nya förslaget till föreskrifter. HRF berömmer att den nya texten tar upp konkreta exempel på vad som krävs för att arbetsplatser ska vara tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar.

HRF är också positiva till att föreskrifterna lyfter fram fördelarna med regelbundna hörselkontroller för fler grupper av arbetstagare.

Relaterade nyheter

 • Vem får hörselskadades kulturpris 2024?
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-06-03">3 juni 2024</time>

  Vem får hörselskadades kulturpris 2024?

  På onsdag, den 5 juni, delar HRF ut Jan-Peter Strömgrens kulturpris, till hörselskadade inom kulturområdet.Vem får priset i år? Det avslöjas i en direktsänd prisutdelning i Zoom på onsdag klockan 11. Missa inte det! På...

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.