Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-05-31">31 maj 2017</time>

Hård kritik mot hörselcheckar från ny utredning

En ny utredning dömer nu ut system med hörselcheckar. Utredaren instämmer i HRFs kritik och konstaterar att ”Fritt val” ökar inte valfriheten, utan ”inger betänkligheter från såväl ekonomisk som etisk synpunkt”.
En som drabbats är Lennart Assarsson, 81, som betalade 16 000 kronor för hörapparater: ”Känslan av att bli så förödmjukad genom en lögn, det var förnedrande ”, säger han till SVTs Rapport.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) har påtalat allvarliga systemfel inom ”Fritt val av hjälpmedel” ända sedan 2011, då det infördes inom hörselvården i Stockholms läns landsting och Region Skåne. Syftet var att öka valfriheten genom att erbjuda bidrag till köp av hörapparater på den öppna marknaden. Istället har ”Fritt val” inneburit att hörselmottagningar som ägs av hörapparatindustrin har satt i system att uppmana patienter att köpa hörapparater privat, ibland för tiotusentals kronor, trots att de har rätt till hörapparater från landstinget, inom patientavgiften.

Ifrågasätter om systemet ska finnas

Nu får HRF starkt stöd från Hjälpmedelsutredningen, som på onsdagen lämnade sitt betänkande till regeringen. Utredningen ”ifrågasätter om sjukvårdshuvudmännen överhuvudtaget bör erbjuda fritt val av hjälpmedel med tanke på den kommunala likabehandlingsprincipen, de potentiellt höga kostnaderna samt användares låga tilltro och upplevelse av delaktighet”. Utredningen ser inte heller att det går att rätta till bristerna på något enkelt sätt. Med andra ord: systemfel.

Det här är tredje gången en tung instans underkänner ”Fritt val”. I december visade Socialstyrelsens utvärdering att detta system inte ger ökad valfrihet, är etiskt ”mycket problematiskt” och riskerar vårdkvaliteten, och 2015 konstaterade Statens medicinsk-etiska råd (Smer) att det inte är ”etiskt godtagbart” med så kallad medfinansiering av hörapparater (hörselcheckar).

Betalade 16 000 kronor i onödan

En av många som inte har fått möjlighet att göra ett riktigt val är Lennart Assarsson, 81, i Huddinge. Han berättar för SVTs Rapport om hur han fick betala cirka 16 000 kronor ur egen ficka för hörapparater, utöver hörselchecken på 3 040 kronor per hörapparat från landstinget. När han kom hem visade det sig att grannen hade fått motsvarande hörapparater ur landstingets sortiment, inom ramen för patientavgiften på 600 kronor. Lennarts audionom hade hävdat att landstingets hörapparater var dåliga. Dessutom föreslog han endast ett hörapparatmärke – det som tillverkas av mottagningens ägarkoncern.

– Det är känslan av att bli så förödmjukad genom en lögn, det var förnedrande, säger Lennart Assarsson.

Hörselmottagningen Audika erbjuder nu Lennart pengarna tillbaka, meddelar de SVTs Rapport, och utprovning av hörapparater ur landstingets sortiment. Men Lennart har tappat förtroendet för mottagningen, vars vd kallar försäljningen ett ”olycksfall i arbetet”.

”Ekonomiska intressen styr”

För HRF är Lennarts historia välbekant. Varje vecka kontaktas HRFs rådgivningstjänst, Hörsellinjen, av personer som har råkat ut för liknande saker. De undrar ofta: Får det gå till så här?

– Systemet är konstruerat på ett sådant sätt så att ekonomiska intressen från ägarna styr mer än patientens behov och då blir det alltid fel i slutändan, för det är inte vad vården bygger på, säger Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande, till SVTs Rapport.

”Hela systemet måste bort”

Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms läns landsting, säger nu att ”Fritt val”-systemet ska ”revideras” och att hon ”ska se till att garantera att patienten fått neutral och korrekt information innan man väljer hjälpmedel”.

Men det är ett löfte som HRF inte ger mycket för:
– Det går inte att informera bort de allvarliga missförhållanden som förekommer inom ”Fritt val”-systemet. Tror Ella Bohlin det så har hon inte förstått vidden av problemen, säger Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande.
– Hela systemet måste bort och ersättas med ett valfrihetssystem som sätter den hörselskadade patienten främst.

Länkar

Utredning: Patienter kan påverkas att betala för mycket för hörapparater (SVT Nyheter: Rapport 2017-05-31)

Efter kritiken: Nu får Lennart, 81, pengarna tillbaka (SVT Nyheter: Rapport 2017-05-31)

Utredningen: ”På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen” (SOU 2017:43)

DEBATT: ”Satsa på riktig valfrihet för hörselskadade” (HRF.se 2017-05-31)

Tidigare, relaterade länkar

Skarp kritik från Socialstyrelsen mot Fritt val av hörapparater (pressmeddelande från HRF 2016-12-21)

Skarp kritik mot hörselcheckar från medicinsk-etiska rådet (pressmeddelande från HRF 2015-01-21)

Hörapparatindustrin styr offentlig hörselvård: ”Rena svindleriet” (pressmeddelande från HRF 2015-10-31)

Hörselskadade luras att betala tiotusentals kronor för vård, avslöjar ny HRF-rapport (pressmeddelande från HRF 2014-06-26)

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.