Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2023-02-24">24 februari 2023</time>

Färre fick CI under pandemin – men nu kan det vända

Man med CI sitter med ryggen mot kameran.

Antalet personer som fick cochleaimplantat sjönk under pandemiåren. Men nya vårdriktlinjer vid grav hörselnedsättning kan vända kurvan uppåt.
– Vi förväntar oss att betydligt fler erbjuds CI-utredning framöver, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam i dag, på Internationella CI-dagen, den 25 februari.

Det genomfördes färre CI-operationer i Sverige under pandemiåren än åren före. Under 2019 var antalet operationer 212, men året därpå opererades endast 155 och under 2021 var antalet 180 (se faktaruta nedan).

Pandemin skapade alltså en vårdskuld även inom CI-vården. Men redan innan dess var antalet CI-operationer lågt i förhållande till behovet.

Nytt ”vårdförlopp” kan vända trenden

Men nu kan det vända. Förra året antogs ett ”vårdförlopp” för patienter med grav hörselnedsättning, som HRF varit med och utvecklat i en arbetsgrupp med den audiologiska professionen.

– Vi förväntar oss att samtliga regioner ser till att det nya vårdförloppet snabbt får genomslag, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam.
– Då skulle betydligt fler hörselskadade kunna erbjudas CI-utredning. Sannolikt ökar då även antalet CI-operationer.

Vuxna ska kallas vartannat år

De nya riktlinjerna innebär bland annat att definitionen ”grav hörselnedsättning” omfattar fler samt att de som tillhör denna grupp ska kallas till hörselvården regelbundet för uppföljning.

Vuxna ska kallas minst vartannat år, för en genomgång av vilka insatser som kan ge ”optimala förutsättningar till kommunikation, interaktion och delaktighet”. Detta gör att fler kan erbjudas CI-utredning samt annan hörteknik, psykosocialt stöd med mera betydligt tidigare. Läs mer om vad det nya vårdförloppet innebär.

Så många har fått CI

 • I dag har över 4 000 svenskar CI. Men ungefär 20 000 personer beräknas kunna ha medicinsk nytta av CI.
 • Antalet CI-operationer i Sverige under de senaste åren: 2018: 219, 2019: 212, 2020: 155, 2021: 180. Det innebär att antalet CI-operationer per 100 000 invånare var 2,7-2,8 åren före pandemin, men bara 2,0-2,3 under pandemin.
 • CI-utredningar och operationer utförs vid särskilda CI-kliniker i Uppsala, Stockholm, Umeå, Göteborg, Lund, Örebro och Linköping.

Är CI något för dig?

Har din hörsel blivit sämre? Har du svårt att höra med hörapparater, trots att de är optimalt inställda? Då kan CI vara något för dig.

Därför firas CI den 25 februari

International Cochlear Implant Day firas runt om i världen den 25 februari. Just på detta datum 1957 lyckades ett franskt läkarteam för första gången operera in en elektrod vid cochlean (snäckan i örat), så att hörselnerven stimulerades och det blev möjligt att uppfatta ljud. Den första ”riktiga” CI-operationen genomfördes 1961 i USA och 1978 genomfördes den första operationen med ett ”modernt” CI på en person som förlorat hörseln i en bilolycka.

Cochleaimplantat (CI) är ett hörselimplantat som gör att gravt hörselskadade och döva kan uppfatta ljud. Resultaten varierar, men för många blir CI/EAS ett stort positivt lyft i tillvaron.
Ett CI består av en yttre och en inre del. Den yttre delen (processorn) tar emot ljud och omvandlar ljudet till elektriska impulser, som skickas till elektroderna i hörselsnäckan. Hörselnerven skickar impulser vidare till hjärnans hörselcentrum, som tolkar signalerna som ljud.

EAS (elektroakustisk stimulering) är en variant som innebär att CI kombineras med hörapparat. Det gör att även personer med hörselrester i basen kan få nytta av implantat.

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.