Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-10-17">17 oktober 2018</time>

”Valet står inte mellan långa köer och vårdval”

Audionom sätter på en äldre kvinna hörapparat.

HRFs kritik mot vårdval ”måste ställas mot att inte kunna leverera hörapparater på grund av de långa köerna”, sa Christer Jonsson (C), landstingsråd i Kalmar län, till media på onsdagen. Men valet står inte mellan långa köer och vårdval, anser HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam:
– Det går absolut att uppnå både god vårdkvalitet och rimliga väntetider.

Vårdval inom hörselområdet innebär att personer som behöver hörapparat får möjlighet att själv välja mellan flera olika vårdgivare som är auktoriserade (godkända) av landstinget/regionen. Vårdval finns i dag inom hörselvården i Skåne, Stockholms län, Uppsala län och Östergötland.

Den koalition med C, L och S, som ska styra Kalmar läns landsting framöver, vill införa vårdval inom hörselvården, något som HRF har kritiserat i ett pressutspel under onsdagen. HRF anser att förslaget är ogenomtänkt och djupt oroande. Särskilt med tanke på utvecklingen i Östergötland, där hörselvården fick signifikant lägre betyg i kvalitetsregistret för hörselrehabilitering efter att vårdval infördes 2013.

”Inte samma som i Östergötland”

Men på onsdagen försvarade Christer Jonsson (C), landstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvård, vårdvalsplanerna. Han är inte så bekymrad över HRFs varning om att vårdval kan sätta vårdkvaliteten på spel:
– Min principiella invändning är att de långa väntetider vi har nu innebär ingen vård alls under långa perioder för vårdsökare. Det måste ställas mot att inte kunna leverera hörapparater på grund av de långa köerna. Vi har sett i andra landsting och regioner där man infört vårdval att köerna kortats eller försvunnit helt, säger Christer Jonsson till Östra Småland Nyheterna.

En annan politiker i koalitionen, Pierre Edström (L), säger till Radio P4 Kalmar att Kalmar län inte kommer att införa samma modell av vårdvalet som i grannlänet Östergötland.
– Det finns flera olika vårdvalsmodeller på olika håll. Det här är något som man måste prova sig fram till, säger han.”

”Inte seriöst att ’prova sig fram'”

Det var inga lugnande besked, tycker HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.
– Uttalandena bekräftar tyvärr vad vi tidigare sagt, att vårdvalsplanerna är ogenomtänkta och inte grundade på fakta eller beprövad erfarenhet, säger han.
– Att ”prova sig fram” till en fungerande modell, och experimentera med något så viktigt som hörselvård, det skulle slå hårt mot länets hörselskadade. Det är verkligen att sätta vårdkvaliteten på spel. Och att göra detta till ett val mellan vårdval och långa väntetider, det är inte seriöst.

Länkar

Vårdval kan rasera hörselvården i Kalmar län, varnar HRF (HRF.se 2018-10-17)

Hörselskadade oroas av planerna på att införa vårdval (Sveriges Radio P4 Kalmar 2018-10-17)

Vårdval i hörselvården ifrågasatt (Östra Småland/Nyheterna 2018-10-17)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.