Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2022-05-19">19 maj 2022</time>

Topp tio för HRF i Anseendeindex 2022

Foto: Sharon McCutcheon

Även i år ligger Hörselskadades Riksförbund bland topp tio i Kantar Sifos Anseendeindex för intresseorganisationer.
Trots pandemin och trots kriget i Ukraina är HRF fortfarande en av landets mest respekterade organisationer.

På torsdagen släpptes Kantar Sifos Anseendeindex för Organisationer 2022, en undersökning som mäter allmänhetens tilltro till och intryck av 40 svenska intresseorganisationer.

För fjärde året i rad är HRF en av de organisationer som har ”högt anseende”, enligt Kantar Sifo. Resultatet är 49 poäng, men skillnaden mot förra årets 50 poäng ligger inom felmarginalen.

Ständigt aktuell – och tidlös

Att HRF får så höga poäng i en tid då covid och Ukraina-krig har stått i fokus, det är ett styrkebesked, tycker Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande:

– Det visar att HRF är en organisation för alla tider. Ständigt aktuell och samtidigt tidlös.

Stor tillit

Anseendeindex visar att HRF åtnjuter ett högt och stabilt förtroende hos allmänheten.

Tilliten till HRF är stor. Nästan tre av fyra (74 procent) har en positiv mediebild av HRF, enligt Kantar Sifo.

Nionde plats

Årets Anseendeindex omfattade 40 svenska organisationer, varav HRF hamnade på nionde plats.

Högst poäng får Radiohjälpen. Kantar Sifo beskriver det som ”en stark sympatiyttring där organisationens insamlingskampanjer till förmån för Ukraina varit mycket synliga”. Radiohjälpen får dessutom det högsta uppmätta värdet (73) sedan den första mätningen (2011) genomfördes.

Men Kantar Sifo understryker att blandningen av organisationer i undersökningen gör att jämförelser mellan nivån i anseende mellan olika organisationer ska göras med varsamhet.

”Enklare att bli lyssnad till”

Ett gott anseende ger goda förutsättningar för framgång, förklarar Johan Orbe på Kantar Sifo:

– Ett gott anseende ger handlingsutrymme och goda förutsättningar att över tid både vara framgångsrik i sin verksamhet och skapa stolthet hos sina medarbetare och medlemmar. Men mer än så, ett gott anseende ger också fördelar i kontakter med andra viktiga intressenter för organisationen, till exempel potentiella medarbetare och medlemmar, politiker, leverantörer eller journalister. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till.

Om Anseendeindex 2022

Anseendeindex 2022 bygger på enkäter till totalt 23 490 personer i åldern 18-79 år (Sifo-panelen). Intervjuerna genomfördes i april.

Standardiserade frågor gör det möjligt att se utveckling över tid. HRF har varit med i undersökningen under fem år och har under den tiden legat i topp tio.

Vilket poängresultat en organisation får bygger på en sammanvägning av en mängd olika faktorer. Bland annat trovärdighet i media, hur organisationen bidrar till och påverkar samhällsutvecklingen, om den är nyskapande, framtidsinriktad och visar handlingskraft, om den driver viktiga och aktuella frågor och är duktig på opinionsbildning, om den är framgångsrik och lyckas med frågor som är viktiga för medlemmarna och om det är en en organisation som de svarande gillar och respekterar.

Topp 10 i Kantar Sifos Anseendeindex 2022

 • Radiohjälpen
 • Friluftsfrämjandet
 • RFSU
 • Riksförbundet Hjärt Lung
 • Astma- och Allergiförbundet
 • Naturskyddsföreningen
 • Synskadades Riksförbund (SRF)
 • Sveriges Ingenjörer
 • Hörselskadades Riksförbund (HRF)
 • Reumatikerförbundet

Tidigare artiklar om Anseendeindex

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.