Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-05-05">5 maj 2015</time>

”Ta ansvar för flytten från Risbergska!”, skriver HRF med flera

”Vi kräver att en omorganisation av gymnasieverksamheterna för vår målgrupp präglas av respekt för målgruppens behov i utbildningen.” Det skriver HRF och sex andra hörsel- och dövorganisationer i ett brev till programnämnden Barn och Utbildning i Örebro kommun, med anledning av förslaget att flytta RGH/RGD-gymnasieprogrammen på Risbergska skolan till andra lokaler.

risbergska
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGH och RGD) finns bland annat på Risbergska Gymnasiet i Örebro. Nu föreslås att gymnasieprogrammen där ska flyttas till andra gymnasieskolor från och med hösten 2016. Alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i Örebro har diskuterat lokalfrågan. Det behövs många fler grundskoleplatser och platser inom vuxenutbildning de kommande åren, men inte lika många gymnasieplatser.

En skola anpassad för hörselskadade och döva

I den nya skrivelsen från döv- och hörselorganisationerna skriver vi att Risbergska skolan har en genomtänkt arkitektur och är anpassad för hörselskadade, döva och elever med dövblindhet. HRF och övriga organisationer uppmanar dessutom kommunen att ställa tydliga krav i sina direktiv inför de fortsatta utredningarna om omorganisationen.
Det finns nu en förväntan på att programnämnden vid nämndmötet den 6 maj ska ta ansvar för att den aviserade flytten från Risbergska Gymnasiet genomförs på ett sätt som fullt ut tar hänsyn till hörselskadade och döva elevers behov.

Organisationerna som har skrivit under brevet är:

Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB)
Unga Hörselskadade (UH)
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF)
Dövblind Ungdom (DBU)


Länkar:
Skrivelsen till ledamöter i Programnämnden Barn och Utbildning i Örebro kommun

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.