Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-11-25">25 november 2018</time>

”Nedsatt arbetsförmåga” på väg att avskaffas

Kvinna med blont hår och i grå tröja tittar uppmärksamt på man med bakhuvudet mot kameran.

Arbetsförmedlingen föreslår nu att termen ”nedsatt arbetsförmåga” ska avskaffas. Beskedet välkomnas av Hörselskadades Riksförbund (HRF), som under flera år drivit krav på att myndigheter ska sluta använda det missvisande och nedsättande uttrycket.

HRF anser att ”nedsatt arbetsförmåga” är ett missvisande, skadligt och nedsättande begrepp, och har därför under flera år krävt att det ska avskaffas inom arbetsmarknadspolitiken.

Det har nu gett resultat. Förra året beslutade regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att göra en översyn av termen nedsatt arbetsförmåga. Och i dagarna har Arbetsförmedlingens utredare kommit fram till att termen bör avskaffas, utan att ersättas av något annat.

Det här innebär att HRFs påverkansarbete har fått effekt; förbundet har drivit frågan genom olika skrivelser och remissvar samt i dialog med Arbetsförmedlingens utredare.

Missvisande och nedsättande

HRF har framhållit att de flesta hörselskadade och andra arbetstagare med funktionsnedsättning kan med rätt hjälpmedel, tolkservice och anpassning prestera precis lika bra som andra. Det är därför helt missvisande och nedsättande att generalisera genom att registrera/koda personer med funktionsnedsättning som ”personer med nedsatt arbetsförmåga”.

Detta har Arbetsförmedlingen tagit till sig. Myndigheten konstaterar nu att det inte går att ha en särskild term för att beskriva de ”skiftande och komplexa förutsättningar och behov av insatser som kan finnas på grund av en funktionsnedsättning”. Arbetsförmedlingen anser att språkbruket istället behöver variera för att i varje enskild situation kunna beskriva det som avses.

Befäster fördomar

Att termen ”nedsatt arbetsförmåga” används av myndigheter och i officiella dokument får allvarliga konsekvenser för både den enskilde individen och samhället i stort, konstaterar HRF och andra funktionshinderorganisationer. Termen befäster arbetsgivares fördomar och förutfattade meningar om att personer med funktionsnedsättning inte kan prestera lika bra som andra. Därmed skadas hörselskadades möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, få nya jobb, göra karriär och avancera i arbetslivet.

Ny regering beslutar

Det är regeringen som ska ta ställning till förslaget om att avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga”. Frågan kommer därför troligen att bli liggande tills en ny regering har tillträtt.

Rent formellt handlar det om att ändra ”Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga”, så att den bara heter ”Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning”.

I förordningen skulle texten ändras i framför allt ett stycke. Nu står det: Programmet riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som har behov av stöd för att stärka sina möjligheter att få eller behålla ett arbete. Syftet med programmet är att kompensera för nedsättningen i arbetsförmåga och stärka möjligheten att få eller behålla ett arbete. Istället skulle det kunna stå: Programmet riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning och som har behov av insatser för att stärka sina möjligheter att få eller behålla ett arbete. Syftet med programmet är att kompensera för funktionsnedsättningens konsekvenser och stärka möjligheten att få eller behålla ett arbete.

Länkar

Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga (Arbetsförmedlingens återrapport till regeringen, 2018-11-15)

”Skrota begreppet ’nedsatt arbetsförmåga’ nu – debattartikel av Lika Unikas medlemsförbund (Arbetet 2018-04-13)

Förslag ta bort begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” viktigt steg i rätt riktning (remissvar från HRF 2018-10-10)

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.