Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-07-07">7 juli 2016</time>

Krav på obligatoriska akustikkontroller i skolan

Ljudmiljön i Sveriges skolor är mycket dålig. Vid ett seminarium under Almedalsveckan krävde forskare och experter att politikerna agerar och reste krav på obligatorisk akustikkontroll i skolan. Kunskapen om vikten av en bra ljudmiljö växer snabbt, och den 10-11 november anordnar HRF och Specialpedagogiska skolmyndigheten en konferens med landets främsta forskare och experter inom området.

Ljudmiljön är alarmerande dålig i många av Sveriges skolor, vilket påverkar möjligheterna till inlärning. Vad kan göras åt det? Hur går det till? Och vad kostar det? Det är frågor som tas upp den 10 och 11 november på skolkonferensen ”Bra ljudmiljö ger resultat”, som anordnas av HRF och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

”Dubbelfel om ljudmiljön i skolan”

Dessa viktiga frågor diskuterades även i Almedalen, vid seminariet ”Ljudmiljön i skolan sänker studieresultaten – vilken myndighet kontrollerar ljudmiljön?” på tisdagen, med en rad en rad experter och verksamhetsföreträdare. Lennart Nilsson, erfaren akustiker, hävdade att de många mätningar han gjort visar deprimerande resultat:
–  Jag skulle påstå att 90 procent av skollokalerna är underkända. Vi har ett dubbelfel – regler som är otillräckliga och sedan inte följs, sa han.

Det finns dock enstaka goda exempel. Lennart Nilsson pekade på Stockholms skolfastighetsbolag SISAB, som nu byggt tio förskolor med bra, tyst ljudmiljö.
– Dessa förskolor ger arbetsro, trygga barn och frisk personal. Men det har tagit SISAB 15 år att få upp ögonen.

”Känsligaste barnen i jobbigaste ljudmiljön”

Vid seminariet i Almedalen deltog också en rad forskare som kort presenterade forskningsresultat som visar på att ljudmiljön har stor påverkan på inlärningsförmågan. Kerstin Waye Persson, professor i miljömedicin, Göteborgs universitet, tog upp förskolan:
– Vi stoppar de känsligaste vi har, barnen, i den värsta ljudmiljön. Ja, så illa är det. Förskolans ljudmiljö i dag är inte en god grund för lärande.

Robert Ljung, doktor i miljöpsykologi, högskolan i Gävle, har i sin forskning visat att ljudmiljön har stor påverkan på elevernas betyg:
– De elever som redan har problem drabbas värst. Vi har ändrat pedagogiken och använder mycket ny teknik – men vi ställer inga nya krav på byggnaderna.

”Påverkar prestationen”

Stig Arlinger, professor emeritus i teknisk audiologi, Linköpings universitet, konstaterar att barn behöver bättre ljudmiljö än vuxna:
– Barns språkutveckling är färdig först i övre tonåren. Den dåliga ljudmiljön drabbar alla, men särskilt barn med hörselnedsättning, annat modersmål än svenska eller andra former av funktionsnedsättning.

Viveka Lyberg Åhlander, doktor i logopedi, Lunds universitet, tog upp hur den dåliga ljudmiljön ger lärare stora röstproblem.
– Rösten är lärarens främsta arbetsredskap. När ljudmiljön är dålig måste läraren anstränga rösten mycket mer, och forskning visar att en hes lärarröst ger direkt påverkan på barnens prestation.

Dessa fyra forskare är bland dem som deltar med fylligare presentationer vid HRFs och SPSMs ljudmiljökonferens i november.

Krav på obligatorisk akustikkontroll

Jonas Christensson, konceptutvecklare för ljudmiljöer i skolan, har tillsammans med Stig Arlinger, Robert Ljung och professor emeritus Staffan Hygge formulerat krav på att skolans ljudmiljö återkommande ska kontrolleras, en obligatorisk akustikkontroll liknande den som gäller ventilation:
– Obligatorisk akustikkontroll skulle ge ett verktyg för tvingande åtgärder. Men efter kontakter med utbildningsdepartementet, Skolverket och Arbetsmiljöverket så känns det som alla bara vill bolla över frågan till någon annan. Men vi kommer inte att ge oss!

Ante Runnquist, skolutvecklare och moderator för seminariet i Almedalen, avslutade med orden:
– Lägger samhället en miljard på skolans ljudmiljö så vet vi att det ger resultat.

Relaterade nyheter

 • Vem får hörselskadades kulturpris 2024?
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-06-03">3 juni 2024</time>

  Vem får hörselskadades kulturpris 2024?

  På onsdag, den 5 juni, delar HRF ut Jan-Peter Strömgrens kulturpris, till hörselskadade inom kulturområdet.Vem får priset i år? Det avslöjas i en direktsänd prisutdelning i Zoom på onsdag klockan 11. Missa inte det! På...

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.