Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2021-02-25">25 februari 2021</time>

Nya riktlinjer för hörselvård kan göra att fler får CI

Svartvitt porträtt på leende man med skägg och CI.
Foto: Michael Gaida

Just nu är HRF med i utvecklingen av nya vårdsystem som kan göra att fler erbjuds cochleaimplantat. Det berättar HRF i dag, på Internationella CI-dagen.
Svensk vård ska bli mer jämlik, kunskapsstyrd och av högre kvalitet genom att ha gemensamma riktlinjer för en rad patientgrupper – bland annat personer med grav hörselnedsättning.

I dag är det ingen självklarhet att vuxna som har blivit döva eller fått en grav hörselnedsättning erbjuds utredning för cochleaimplantat (CI). Endast cirka 4 000 personer i Sverige har CI i dag, trots att uppskattningsvis 20 000 skulle kunna ha nytta av hörselimplantat.

Skillnaderna mellan regionerna är dessutom stora, såväl när det gäller erbjudande om CI-utredning som antal operationer.

Så kan det inte fortsätta, anser HRF. CI passar inte alla, men betydligt fler borde erbjudas CI-utredning. Alla som bedöms kunna ha nytta av hörselimplantat måste få frågan, med möjlighet att tacka ja eller nej.

Jämlik och kunskapsstyrd vård

Men nu kan en förändring vara på väg. Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit överens om att ta fram gemensamma, ”personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp” för olika patientgrupper och vårdområden.

Med andra ord: de ska med patientens behov som utgångspunkt ta fram riktlinjer som gör att hälso- och sjukvården blir mer jämlik, mer kunskapsstyrd och mer resurseffektiv. Målsättningen är att ”patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården förbättras och bli mer jämlik och jämställd.”

Fler CI-utredningar, om kunskapen får styra

Regionernas satsning på nationella vårdsystem kan bland annat innebära att fler erbjuds CI-utredning. Det tror HRF, som är med i arbetsgrupper som just nu tar fram ”vårdförlopp” för hörselvården.

HRF konstaterar att om varje person med grav hörselnedsättning får tillgång till hörselvård som baseras på ”aktuell och bästa tillgängliga kunskap oavsett bostadsort och bakgrund”, ja, då bör fler vuxna med grav hörselnedsättning erbjudas utredning för CI.

Och om fler utreds för CI, då blir det också fler som erbjuds CI-operationer.

Riktlinjer för dubbla CI

Arbetet med ”vårdförlopp” ska vara klart i september 2021 och planeras att införas i regionerna 2022 eller 2023.

Det kan få stor betydelse även för personer som redan har CI. Bland annat vill HRF att det nu tas fram gemensamma, nationella riktlinjer/indikatorer för bilaterala CI (dubbla CI) samt riktlinjer för byte av processorer. Detta saknas i dag, vilket gör att vården är ojämlik, med stora skillnader mellan olika delar av landet.

Fem punkter för mer och bättre CI-vård

HRFs förbundsstyrelse antog 2020 fem punkter, som HRF driver i vårt påverkansarbete för mer och bättre CI-vård. Bland annat vill HRF:

 • att CI-vården ska vara jämlik i hela landet.
 • att fler ska få utvidgad hörselrehabilitering.
 • att alla som kan ha nytta av CI ska få erbjudande om CI-utredning.
 • att medicinska riktlinjer, inte regionernas ekonomiska förutsättningar, ska styra möjligheten att få CI med efterföljande rehabilitering och regelbundna processorbyten.
 • att erbjudande om två CI ska vara standard även för vuxna och att hörselvården ska motivera undantag när bara ett CI erbjuds.

Fakta om CI/EAS

 • Ungefär 20 000 hörselskadade/döva i Sverige beräknas kunna ha medicinsk nytta av cochleaimplantat, CI.
 • Cirka 4 000 personer i Sverige har CI/EAS (omkring 3 000 vuxna och 1 000 barn). Nästan alla barn som föds döva får CI och de flesta får två CI. Bland vuxna är andelen med två CI betydligt lägre, ungefär 10 procent.
 • CI gör att elektriska impulser omtolkas som ljud. Resultatet av CI-operationer varierar. Generellt ger CI bäst effekt hos barn samt hos vuxna som varit utan hörsel kortare tid. EAS (elektroakustisk stimulering) är en variant som innebär att CI kombineras med hörapparat. Det gör att även personer med hörselrester i basen kan få nytta av implantat. Det finns även mellanöreimplantat och benledningsimplantat.
 • CI/EAS-utredningar och operationer utförs vid CI-kliniker i Uppsala, Stockholm, Umeå, Göteborg, Lund, Örebro och Linköping.

Tips och råd om CI/EAS

International Cochlear Implant Day firas runt om i världen den 25 februari. Just på detta datum 1957 lyckades ett franskt läkarteam för första gången operera in en elektrod vid cochlean (snäckan i örat), så att hörselnerven stimulerades och det blev möjligt att uppfatta ljud. Den första ”riktiga” CI-operationen genomfördes 1961 i USA och 1978 genomfördes den första operationen med ett ”modernt” CI på en person som förlorat hörseln i en bilolycka.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.