Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-12-08">8 december 2016</time>

Nu ska alla kunna få sms med VMA-larm

Nu föreslår regeringen att alla som befinner sig i ett krisområde ska kunna få sms med VMA-larm till sin mobil.
En mycket viktig framgång för HRF, som länge har efterlyst denna typ av sms-varningar för att öka hörselskadades säkerhet.

Mobiloperatörer ska bli skyldiga att avgiftsfritt se till att alla mobilanvändare som befinner sig i ett drabbat område får sms med varningsmeddelanden, så kallat VMA (Viktigt meddelande till allmänheten). Det är förslaget i en lagrådsremiss som regeringen har beslutat om i dag, torsdag.

– Förmågan att varna och vägleda människor vid olyckor och andra allvarliga händelser kan vara avgörande för att skydda människors liv och hälsa, säger inrikesminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Förslaget välkomnas av HRF, som under många år har framhållit vikten av att införa tillgängliga, textbaserade varningsmeddelanden. I dag går VMA-meddelanden endast ut till mobiler som är registrerade på en adress i ett drabbat område. VMA-systemet omfattar även fasta telefoner, radio/tv samt ljudlarm (”Hesa Fredrik”).

Allvarlig säkerhetsrisk

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) går ut vid olyckor eller andra allvarliga händelser för att varna för faror och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner. Men många hörselskadade har missat VMA, eftersom systemet främst varit baserat på ljud. Detta har inneburit en allvarlig säkerhetsrisk.

För två år sedan vann HRF en delseger, när det blev möjligt för allmänheten att få VMA som sms till mobiler som är registrerade på en adress i ett drabbat område. Att larma alla var då inte möjligt, eftersom det förutsatte att mobiloperatören skulle positionsbestämma mobiler och det är bara är lagligt om mobilägaren har gett sitt samtycke. Men HRF fick löften om att frågan skulle utredas vidare, och nu kommer alltså regeringens förslag om att ändra lagstiftningen så att det går att skicka VMA-sms till alla mobiler inom berörda krisområden.

”Alla ser värdet”

– Det säger sig självt att om det skulle hända någonting exempelvis på centralstationen eller Arlanda flygplats, så är det väldigt få som har sin abonnemangsadress där, men väldigt många människor som är där och skulle behöva omfattas av den här informationen, säger Anders Ygeman till Ekot.

Han tror att utsikterna är goda för att få igenom ändringen i riksdagen så att det kan träda i kraft den 1 juli 2017.
– Jag tror i grunden att alla partier ser värdet av att kunna rädda människoliv och göra räddningsinsatser effektivare.

SOS-larm via sms

HRF har även haft andra framgångar när det gäller att öka säkerheten genom stärka tillgängligheten för hörselskadade. Sedan 2012 kan hörselskadade och döva lista sig för tjänsten SMS 112 för att kunna kontakta SOS Alarm via sms om olyckan skulle vara framme.
Denna sms-möjlighet är mycket viktig, men kravet på förregistrering begränsar tillgängligheten, konstaterar HRF. Istället för särlösningar för vissa grupper vill HRF se en lösning som innebär att alla kan larma via sms, oavsett hörsel.

Snart kommer ”Viktiga meddelanden” till din telefon (Ekot 2016-12-08)

Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon (regeringens pressmeddelande 2016-12-08)

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA – nu som sms (tidigare nyhet på HRF.se 2015-02-02)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.