Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-01-12">12 januari 2018</time>

Nu börjar HRFs Slingkollen, runt om i landet

Konferensmapp med logotyp för Slingkollen på framsidan.

Nu har Hörselskadades Riksförbund (HRF) inlett Slingkollen – en ny satsning för fler och bättre teleslingor i hela landet. På utbildningar från norr till söder rustar sig HRF-föreningar för att inventera slingor, sprida kunskap och väcka opinion. Målet är ett hörselsmartare Sverige.

Så funkar en teleslinga

En teleslinga är ett enkelt system som kopplar ihop 1) en ljudkälla, 2) en slingförstärkare, 3) en teleslinga (slingtråd) och 4) hörapparater med telespole. Ljudet, till exempel en röst i en mikrofon, tv eller dator, överförs till en slingförstärkare, som är kopplad till en slingtråd. Tråden är vanligtvis placerad ­utmed väggarna eller i/under golvet. När någon talar i mikrofonen genereras ström i slingan och det skapas ett elektromagnetiskt fält. Om hörapparaterna sätts i T-läge plockar de då upp ljudet trådlöst från magnetfältet via en liten mottagare inuti ­hörapparaten – en telespole.

Hörapparater och hörselimplantat är bra, men för de flesta med hörselnedsättning räcker de inte alltid till, eftersom de förstärker även bakgrundsljud i en lokal, som steg, fläktar, skrapande stolar, sorl med mera. Om det är långt avstånd till den som talar, så blir det ännu svårare att höra det som sägs. En teleslinga löser det problemet, eftersom den överför ljudet ”direkt” från ljudkällan till örat på hörapparatanvändaren.

Läs mer i HRF-foldern ”Koll på slingor” (pdf)

Ungefär 500 000 människor i Sverige använder hörapparater, och de flesta apparater har ett så kallat T-läge. Det innebär att närmare en halv miljon hörselskadade skulle ha möjlighet att höra bättre om det fanns teleslinga (hörslinga) i alla samlingssalar, biografer, teatrar, kommunhus och andra lokaler som är öppna för allmänheten.

Dessutom kräver lagen teleslinga. De ska alltid finnas i större ny- och ombyggda samlingslokaler. Och enligt diskrimineringslagen är den som är ansvarig för en verksamhet skyldig att genomföra ”skäliga åtgärder” för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Teleslinga är i de flesta fall en ”skälig åtgärd”.

Ingen självklarhet

Trots det är fungerande teleslingor ingen självklarhet. Ibland saknas de helt eller är inte installerade i viktiga delar av en lokal. Och när teleslinga finns är det inte alls säkert att den fungerar som den ska. Slingan kan vara felinstallerad eller det kan finnas störningar i lokalen som gör att slingan inte går att lyssna på.

Orsaken är oftast okunskap och brist på rutiner för underhåll och tillsyn. Det är inte alls ovanligt att lokalägare inte är medvetna om att slingan inte fungerar som den ska. Det händer till och med att ansvarig personal på plats inte ens vet att slingan behöver slås på. Ofta saknas också information om slingan, både på plats och på webben.

HRF mäter och ger råd

Det är därför HRF har dragit igång Slingkollen. Genom att mäta teleslingors funktion och ge råd vill HRF uppmuntra och sätta press på lokalansvariga och verksamheter att förbättra tillgängligheten sina lokaler, så att de erbjuder full delaktighet för hörselskadade. Det är bra för alla, inte minst lokalägarna själva.

Resultaten av mätningarna samlas in fortlöpande, så att HRF så småningom ska kunna ge en samlad bild av tillgången till teleslingor i landet.

Utbildningar som ger koll på slingor

I vinter utbildar HRF aktiva från olika föreningar om hur en slingkoll går till rent praktiskt, vid Slingkolls-dagar på fem olika orter: Göteborg, Umeå, Örebro, Stockholm och Kalmar. De får lära sig att mäta om teleslingan fungerar i en lokal, hur rutiner för underhåll bör se ut, hur det bör vara skyltat i anslutning till lokalen och lite om vilken information ­lokalägare kan behöva. De får också lära sig att ge konstruktiv återkoppling till lokalägare och verksamhetsansvariga.

En viktig del av Slingkollen är att väcka opinion för fler teleslingor, genom att lyfta frågan i massmedia och kanske även prata med ansvariga politiker. I många kommuner saknas tillräcklig kunskap om teleslingornas betydelse för tillgängligheten. Det kan Slingkollen ändra på, inte minst i samband med den stundande valrörelsen.

Läs mer om Slingkollen på slingkollen.se

Länkar

Teleslinga och trådlösa system (Hörsellinjen.se)

”Koll på slingor”, folder om teleslingor (pdf)

 

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.