Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2023-02-10">10 februari 2023</time>

Varningar för brist på audionomer stoppade ”utbildningspaus”

Audionom tittar i örat på ung flicka.

Varningar för audionombrist fick effekt. Nu har Lunds universitet valt att lyssna på HRF och professionen, och inte pausa intagningen till audionomutbildningen. Tvärtom ska utbildningen nu marknadsföras.

Lunds universitet var på väg att ”pausa” intagningen till audionomutbildningen, på grund av för få sökande.

Men HRF, hörselvården och den audiologiska professionen pekade på att det råder skriande brist på audionomer i nästan alla regioner (se skrivelse från HRF). Om intagningen till audionomutbildningen i Lund pausas skulle det förvärra audionombristen i hela landet, varnade HRF i ett pressmeddelande.

Protesterna gav resultat. På tisdagen kom Grundutbildningsnämnden vid medicinska fakulteten, Lunds universitet, fram till att inte pausa audionomutbildningen.

Ska marknadsföra audiomutbildningen

Istället ska Lunds universitet samarbeta med Skånes universitetssjukhus och Region Skåne och ha en gemensam informationskampanj i syfte att synliggöra audionomyrket och få upp intresset för audionomutbildningen.

Fakulteten ska också se över audionomutbildningen för att göra den mer attraktiv. Och det ska göras i samarbete med de andra lärosätena som har audionomutbildning: Örebro universitet, Göteborg universitet och Karolinska Institutet Stockholm. Även där har man nämligen problem med för få sökande.

”Ett framtidsyrke”

Beslutet att satsa på marknadsföring av audionomutbildningen välkomnas av HRF:

– Hörselvård är livsviktig för oss hörselskadade, säger Mattias Lundekvam.
– Det är mycket glädjande om Lunds universitet nu kraftsamlar för att öka intresset för audionomyrket. Efterfrågan kommer fortsätta öka under lång tid framöver. Det är ett framtidsyrke, säger Mattias Lundekvam.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.