Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2023-03-07">7 mars 2023</time>

HRF diskuterade arbetslivsfrågor med Magdalena Andersson

Vi behöver stoppa utslagningen av hörselskadade från arbetslivet och värna rätten till hörselvård utifrån behov.
Det var ett par av de frågor som HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam tog upp på måndagen, när han träffade Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.

I en partiledardebatt i januari fällde Magdalena Andersson en kommentar om att Ulf Kristersson borde plocka fram hörapparaten. HRF skrev då ett brev och förklarade varför uttryckssättet bidrar till att stigmatisera hörselskadade. Samtidigt tog Mattias Lundekvam initiativ till ett möte, för att berätta om livssituationen för Sveriges 1,5 miljoner hörselskadade.

På måndagen blev det av. Då träffade Magdalena Andersson HRFs förbundsordförande, för ett samtal om olika utmaningar hörselskadade ställs inför – och vad som behövs för att ge rätt stöd, så att människor både kan jobba och leva ett bra liv som hörselskadade.

Stor påfrestning för arbetstagare

Över 700 000 hörselskadade är i yrkesverksam ålder.
Men ungefär hälften, 350 000, har inte ens haft kontakt med hörselvården.
De flesta saknar arbetshjälpmedel och andra anpassningar. Många ”dubbelarbetar” för att försöka täcka upp för bristande tillgänglighet.

Det här innebär en stor påfrestning, som alltför ofta leder till ohälsa. Det är vanligt med ständig trötthet, svår tinnitus, stressymptom, huvudvärk.

Stoppa utslagningen

För att stoppa utslagningen av hörselskadade från arbetsmarknaden vill HRF bland annat att den förordning som styr Försäkringskassans bidrag till arbetshjälpmedel ska ändras, så att fler kan få hjälpmedel efter behov. Även Arbetsförmedlingens resurser och stöd till hörselskadade behöver stärkas.

HRF vill också att hörmiljö och hörselfrågor ska bli en självklar del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på alla arbetsplatser. En del av det är regelbunden hörselscreening av arbetstagare, så att fler kan få hörselvård och annat stöd så tidigt som möjligt.

Ojämlik hörselvård

Mattias Lundekvam och Magdalena Andersson pratade också om vikten av att ha jämlik tillgång till hörselvård i hela landet. I dag skiljer sig både vården och avgifterna mycket åt, och på många håll är väntetiderna över ett år långa.

I Region Skåne och Region Stockholm har hörapparatkoncerner dessutom ett mycket stort inflytande över själva vården, eftersom de äger de flesta av hörselmottagningarna.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.