Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-06-14">14 juni 2019</time>

Hörselvård kan vara nyckeln till att förebygga demens

Porträtt på leende man.
Frank Lin, forskare vid Johns Hopkins University, USA, Foto: Stefan Andersson, Auris/HRF

Kan hörselrehabilitering och hörapparater minska eller bromsa risken för demens? Det ska en ny, stor amerikansk studie ta reda på.
Ökad delaktighet för hörselskadade kan motverka ett av vår tids största folkhälsoproblem, tror professor Frank Lin, som nyligen deltog vid en forskningskonferens i Linköping.

Frank Lin

Frank Lin är medicine doktor och Associate Professor inom hörselvetenskap och åldersrelaterade sjukdomar vid Johns Hopkins University i Maryland, USA, där han också är föreståndare för ett forskningscenter om hörsel och folkhälsa. Han har tidigare publicerat flera av de mest uppmärksammade vetenskapliga undersökningarna om sambandet mellan hörsel och kognitiva svårigheter.

De senaste tio åren har allt fler forskningsrapporter pekat på ett samband mellan åldersrelaterad hörselnedsättning och demens. I USA pågår nu en stor studie för att undersöka om hörselrehabilitering och användning av hörapparat kan minska eller bromsa risken för demens och andra kognitiva funktionsnedsättningar hos äldre. Studien leds av Frank Lin som nyligen deltog vid en konferens om kognitiv hörselvetenskap i Linköping, CHSCOM.

– Det finns ett starkt samband mellan hörselnedsättning och demens. Men betyder det att risken minskar om vi behandlar hörselnedsättning? Det vet vi inte, säger Frank Lin.

Stor utmaning

– Demens är utan tvekan en av de största utmaningarna för folkhälsoarbetet under de kommande åren, konstaterar, Frank Lin.

Han hänvisar till den så kallade Lancet-kommissionen som 2017 förutspådde att antalet personer i världen med demens kommer att tredubblas under de närmaste 30 åren till om kring 130 miljoner personer.

I rapporten identifierades åldersrelaterad hörselnedsättning som en av de viktigaste riskfaktorerna som kan vara möjlig att påverka.

Så kan hörselvård bromsa demens

Frank Lin påpekar att det huvudsakligen finns tre sätt som hörselrehabilitering skulle kunna bromsa utveckling av demens.

– Genom att minska den kognitiva belastningen av att anstränga sig för att höra, genom att ge ökad stimulans av ljud till hjärnan samt att öka deltagandet i sociala aktiviteter.

Vill klarlägga samband

– Många tror att hörselrehabilitering kan försena utveckling av demens eller kognitiva svårigheter, men det är viktigt att försöka ta reda på hur det ligger till, säger Frank Lin.

Därför leder han nu projektet ACHIEVE, Aging Cognition and Hearing Evaluation in Elders som är en randomiserad kontrollerad studie där slumpmässigt utvalda deltagare får hörselvård och jämförs mot en kontrollgrupp.

– Det här är den första undersökningen i sitt slag för att avgöra om hörselrehabilitering leder till att risken för kognitiva svårigheter minskar när personer har mild till måttlig hörselnedsättning, säger Frank Lin.

850 hörselskadade deltar

Urvalet ska bestå av totalt 850 personer. Dessa ska vara mellan 70 och 84 år, ha mild till måttlig hörselnedsättning, inte ha använt hörapparat samt inte tidigare ha någon kognitiv funktionsnedsättning. Förarbetet med studien har pågått sedan 2014. Rekryteringen av deltagare startade 2018 och pågår fram till slutet av 2019.

Deltagarna träffar först en audionom vid fyra tillfällen för att prova ut hörapparat och få rådgivning om hörsel och hörtaktik med mera. Därefter kommer de under tre år att göra uppföljningsbesök varje halvår då de även kommer att göra tester av bland annat minne och neurologiska funktioner.

Oetiskt att inte erbjuda något stöd

En kontrollgrupp som inte får hörselvård kommer istället att genomgå ett etablerat program där de får personlig rådgivning om bland annat kost, hälsa och motion.

– Ur forskningssynpunkt skulle man helst jämföra med en kontrollgrupp som inte fått någon annan hjälp, men det vore inte etiskt. Vi måste erbjuda dem någonting, säger Frank Lin.

Klart 2022

ACHIEVE-projektet kommer att pågå fram till 2022 med kontinuerliga uppföljningar av bland annat hörselnedsättning och resultat på kognitiva tester.

Länkar

Hörselvård kan motverka depression, visar forskning (nyhet från HRF 2017-04-26)

Ny rapport: Brist på hörselvård står EU dyrt (nyhet från HRF 2019-03-03)

Ha koll på hörseln – minska risken för demens! (nyhet från Land 2017-07-25)

Om forskningskonferensen i Linköping

Om Frank Lin

Hörsellinjen – om du vill ha fakta och råd

Hörsellinjen är en rådgivningstjänst från Hörselskadades Riksförbund (HRF). På hörsellinjen.se hittar du fakta, råd och nyttiga länkar.
Här finns till exempel fakta om hur det är att få en hörselnedsättning på äldre dagar.
Du kan även få personlig rådgivning hos Hörsellinjen. Mejla till HRFs rådgivare eller ring 0771-888 000, vardagar kl. 9-15 (vanlig samtalstaxa).

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.