Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-05-03">3 maj 2016</time>

Hörselimplantat effektivt även för de som varit döva länge

Personer som varit döva länge bör erbjudas cochleaimplantat som alternativ. Det visar en ny studie på patienter som opererats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Man har tidigare trott att det inte har varit möjligt att hjälpa de som har varit döva länge med sådana hörselimplantat.

Det har tidigare funnits en tveksamhet till att sätta in cochleaimplantat på patienter som varit döva länge eftersom hörselnerven tillbakabildas när den inte används. En ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala visar dock att tillbakagången av hörselnerven inte är så snabb på personer som varit hörande innan de blev döva.

– Därför blir resultatet bra också för denna patientgrupp, säger Karin Lundin, hörselingenjör på Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet.

I studien, som ligger till grund för Karin Lundins avhandling, ingick patienter som varit döva i minst 20 år innan de fick cochleaimplantat. Studien visar bland annat att flertalet patienter har stor nytta av implantatet och att det underlättar för dem att ta till sig talat språk. Resultatet påverkas av hur länge personen varit döv och vid vilken ålder det skedde.

Över 450 000 har cochleaimplantat i världen

Mer än 450 000 patienter har cochleaimplantat (CI) i världen och CI anses numera vara ett rutiningrepp. Fler och fler patientgrupper inkluderas för sådan hörselrehabilitering, förutom de som varit döva länge, till exempel diskantdöva och patienter med tinnitus. En förutsättning för ett fungerande implantat är att patienten har en fungerande hörselnerv. I studien har även mätmetoden eABR utvärderats. Metoden avgör när ett cochleaimplantat inte kommer att fungera. Då är det bättre att avstå eller i vissa fall erbjuda patienten hjärnstamsimplantat, ABI.

Anslag till studien från Hörselforskningsfonden

HRFs hörselforskningsfond beviljade år 2014 Karin Lundin 50 000 kr för en enkätstudie om hjärnstamsimplantat, ABI. Resultaten av detta finns med i hennes studie. ABI-implantat används när patienten saknar en fungerande hörselnerv. Hittills har det opererats in på cirka 1 200 personer i världen och i Sverige är det endast Akademiska sjukhuset som sätter in ABI-implantat. Även om syftet oftast är att patienten ska kunna uppfatta omgivningsljud och inte tal, anser Karin Lundin att operationen är viktig.

Läs mer

Hörselimplantat effektivt även för långtidsdöva (medicinskaccess.se)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.